Kommentar rundt Jackson Hole og Yanet Jellen


Hei

Etter en mer rolig og avventende dag i påvente av talen til Janet Yellen, kom volatiliteten klokken fire da hun begynte å snakke.

Yellen uttaler at caset for renteheving har styrket seg og viser til en positiv amerikansk økomomi har vist seg dette året, men hun legger til at mange av de monetære virkemidlene de har brukt vil bli brukt videre. Yellen sier at selv om de venter en videre positiv vekst fremover og en inflasjon som stiger opptil 2% de neste årene, vil de fortsatt ta sine avgjørelse basert på data som kommer løpenede utover. Med andre ord har Yellen en fortsatt avventende holdning til å heve rente og er fornøyd med der den er nå, selvvom hun er at for lav rente ikke er sunt for økonomien over lengre tid.

Hun nevner også at den sterke dollaren har vært negativ for eksport noe som vi mener vil veie på den negative siden når man vurderer renteheving i USA.

I grafen under kan vi se hvor usikker FED er når det kommer til hvor renten er utover.

For å konkludere tolker vi det i den retningen at Janet Yellen er positiv til amerikansk økonomi og at renten skal opp fremover, men vi tolker det også dithen at renten ikke skal opp i september. Dette er da positivt for aksjemarkedet, og negativt for USD i det kortet bildet. Vi mener at oljen vil holde seg sterk utover, og en litt svakere USD vil hjelpe på dette.

Under er våre porteføljer.

Vi legger en Stop Loss på inngangskurs på for Selg EURNOK posisjon, da kvelden utover kan by på flere uttalelser som kan skape et volatilt valutamarked.

VALUTA

AKSJER

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.