Apple - Europakommisjonen - €13mrd straffeskatt


Hei

Europakommisjonen har konkludert med at Apple har mottat ulovlige skattefordeler av Irland siden 1991, ved å kunstig gi de en lavere skatterate.

Apple Sales International og Apple Operations Europe er to selskaper som er registrert i Irland, men 100% eid av Apple group som igjen er er kontrollert av Apple Inc. som er registrert i USA. Disse to selskapene eier alle rettigheter til å selge og produsere Apple produkter utenfor Nord og Sør Amerika under en såkalt «cost-sharing agreement» med det amerikanske morselskapet. De irske firmaene betaler ca $2mrd i 2011 til Apple Inc og disse betalingene har økt utover. Apple Sales International hadde i 2011 €16mrd i profit. Apple Sales International er satt opp slik at mesteparten av inntektene er internt allokert til et såkalt «Head Office» som ikke er registrert i noe land, ikke har noen ansatte eller noen kontorer. Det eneste som skjer er noe styremøter. Kun en liten del av inntektene er allokert til den irske avdelingen i Apple Sales International. Dette gjør at inntektene i 2011 ble fordelt slik at «Head Office» hadde €15,95mrd i nettoinntekter, mens den irske avdelingen hadde €50m i nettoinntekter. Dette gjorde da at effektiv skatterate for Apple Sales International endte på 0,05% i 2011 og 0,005% i 2014.

Et lignende oppsett var gjort for Apple Operations Europe.

EU skattereguleringer har som intensjon at internallokering av inntekter skal reflektere den økonomiske realiteten med selskapet og ikke brukes kun for å betale mindre skatt. EU kommisjonen mener at internallokeringen til Apple ikke oppfylte disse kravene og var dermed ulovlig.

EU kommisjonen påpeker at denne avgjørelsen ikke er en kommentar eller stiller spørsmål ved skattesystemet eller skatteraten i Irland generelt.

Hvis denne avgjørelsen står og Apple må betale €13mrd eller $14,5mrd noe som tilsvarer $2,7/aksje eller 2,57% fra gårsdagens close. Aksjen er p.t. ned 1,80% i førhandelen i USA.

Kilde: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_en.htm

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.