Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $48,66/fat, ned 1,3% samme tid i går, og ned 0,7% siden Oslo Børs stengte. API oljelagertall viste en økning på 0,9mfat. De offisielle tallen fra EIA kommer inn i dag.

OPERA: Selskapet leverte 2.kv. tall i dag som kom inn relativt in line. Topplinjen kom inn på $192,6m mot ventet (FactSet) $169,3m. Justert EBITDA kom på $20,3m mot ventet $20,2m. Driftsresultatet endte på -$0,8m for kvartalet mot ventet -$2m. Selskapet guider for 2016 inkl Consumer-virksomhet $690-740m mot ventet $722,9m. Justert EBITDA estimeres for samme periode til $100-125m mot ventet $101,9m. Så guidingen for ut året er som ventet. Selskapet venter at salget av Consumer-virksomheten skal gjennomføres i sluttev av september og total kjøpesum blir på $575m eller $3,9 per aksje noe som tilsvarer NOK 32,58 per aksje.

FRO: Selskapet leverte 2.kv tall som var skuffende. De kan vise til driftsinntekter i kvartalet på 4192m mot ventet $202m. Nettoresultat for videreført virksomhet ble på $14m mot ventet 444m. Selskapet kunngjør et utbytte på $0,20/aksje mot ventet $0,26/aksje. Selskapet estimerer at en kontantmessig break-even rate for resten av 2016 er $21 200/dag for VLCC og $17 300 for suezmax-skip på t/k-ekvivalent basis. Selskapet opplyser op at estimatene ut året er $22 500 for VLCC og $17 900 for Suezmax.

DETNOR: Selskapet har funnet olje på Langfjelletprospektet på PL 442. Funnet estimeres til mellom 24-74mfat. DETNOR har 90% eierskap på feltet. Enda et positivt punkt for selskapet.

VALUTA: Gårsdagens trend hvor flow vandrer ut av safe haven og inn i markedet fortsetter. EurChf høyere, 1,0970 mens Gull handler 1,315 mot Usd. Yen faller også tilbake og 103,20 handles. Markedet har fortsatt hovedfokus på Fed og rentebildet i Usa og en renteoppgang der kan være den bekreftelsen markedet ønsker for å øke eksponering. Arbeidstall fredag vil kunne gi nye føringer til Feds agenda. Usd holder på siste dagers styrkelse, 1,1150 mot Usd og Index på over 96,00. Siste dagers lavere råvarepriser, spesielt olje, har sendt Aud og Cad lavere. 0,7515 AudUsd med UsdCad 1,3095. Krona også noe svakere med oljeprisen , 9,30 mot Euro og 8,34 mot Usd. Bnp tall og budsjett forhandlinger blir viktige elementer i kronebildet. Vi tar med at NB sine valutaslagstall for September kommer i dag kl 10,00 (900 mio Nok pr dag i Augsut).

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.