Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $47,11/fat, ned 3,18% siden samme tid i går, og ned 2,38% siden Oslo Børs stengte. De offiselle oljelagertallene viste en vekst på 2,276mfat mot API på 1mfat forleden dag. Amerikansk import av olje er det høyeste på fire år. En negativ rapport etter at oljeprisen har steget kraftig på shortinndekning etter at OPEC har indikert mulig samarbeid om prisstabilisering og sagt at $50/fat er et nivå vi må være over. September blir en spennende og muligens volatil måned for oljeprisen da OPEC skal ha uoffisielle samtaler.

LAKS: Sjømat Norge og Fellesforbundet kom til enighet og det ble ingen streik i havbrukssektoren. Enigheten kom fem timer på overtid. I tillegg til dette får vi nyheter på morgenkvisten at MHG ikke ønsker å søke om fleksibel biomasseordning. Dette er en ordning der man i perioder kan øke taket på hvor mye fisk som kan settes i sjøen i den beste tilvekstperioden og senkes resten av året. MHG her uttalt seg skeptisk til dette tidligere og antyder at de vil vente å se an om hvordan ordningen fungerer hos andre før de evt gjør det selv.

OCY: Selskapet gjennomførte en fulltegnet emisjon. Hovedaksjønær Aker Capital hadde forhåndstegnet seg for 6,73m aksjer, halvparten av totale antall aksjer som skulle utstedes, men grunnet store interesse fikk ikke de tildelt noen aksjer for å gi prioritet til andre investorer og øke fri flyt i aksjen. Selskapet hentet inn totalt NOK 862m.

BIONOR: Øysten Stray Spetalen foreslås som nytt styremedlem i selskapet.

SSO: Selskapets produksjonskapasitet i Jordan har nådd 43MW med det tredje kraftverket nå i produksjon.

VALUTA: Lite med viktige makrotall siste døgnet, valutamarkedet uten store utslag og Usd holder på siste dagers styrkelse, 1.1150 mot Euro og Usd Index holder seg over 96. I Japan ser vi Yen 103.40, statsminister på vei til Russland for å se på økte muligheter for bl.a handel. Aktivitetsindeksen i Kina lavere enn forventet uten at det så langt gir store utslag på børs eller valuta. BNP tall her hjemme viste vekst på 0,4, langt høyere enn konsensus anslagene og viser at nedsidepresset i norsk økonomi kan være avtagende. Nb opprettholder salg av valuta for 900 mio Nok pr dag i september og et økt press på boligprisene gir oss flere kronepositive tall, fallet i oljeprisen presser på krona mot nedsiden. Totalt sett er argumentene for ett rentekutt fra NB på september møtet ikke blitt flere. Vi åpner september med EurNok 9,30 og UsdNok 8,34.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.