Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $47,79/fat, opp 2,3% siden samme tid i går, og opp 0,82% siden Oslo Børs stengte. Store svingninger i oljeprisen i går, da Saudi og Russland meldte at de skulle komme med en felles melding kl 11:30. Oljeprisen gikk 5,34% mellom klokken 9 og 1130. Meldingen som kom var at de skal samarbeide om teknologi, men senere kom de med uttalelser om at de må samarbeid for å stabilisere oljemarkedet. Ut over dagen kom det meldinger fra den Russiske energiministeren om at de må finne den riktige måneden som skal være benchmark for oljefrys. Alle disse kombinerte uttalelsen har skapt en mer stabilitet og trygghet i oljeprisen. Vi så dette på oljerelaterte aksjer som holdt seg stabilt utover dagen etter disse uttalelsene.

NPRO: John Fredriksens Geveran Trading har kjøpt 28,8m aksjer og har nå 293,5m aksjer eller 53,5% av NPRO. Geveran vil legge inn et pliktig bud på resterende aksjer i NPRO innen fire uker i hht verdipapirhandelloven. DNB Bank og DNB Markets solgte mandag 28,8m aksjer, som tilsvarer 5,25%.

NAS: Selskapet leverte trafikktall for august måned. Solide tall, men ingen overraskelse. De kan vise til en passasjervekst på 12% fra august i fjor. De fikk en Yield på 0,46 og en RASK på 0,41. Selskapet hadde en ASK vekst på 17% og en RPK vekst på 17%. Positivt at selskapet følger opp veksten med passasjerer, noe som er veldig positivt. Solide tall for vekststoryen. ‘

VALUTA: Stengt i USA mandag ga en rolig kveld og natt i valutaverden. Usd på stedet hvil rundt 1,1150 nivået mot Euro og Index på 95,80. Det er rentemøte i ECB torsdag og i Riksbanken i morgen, konsensus er uendret hos begge, men kan være at pressemøtene i etterkant kan gi markedet signaler. Svensk økonomi med god vekst, men i senere tid at farten dabbet noe av, EurSek 9,55 med SekNok 0,9670. BoJ uttaler at de kan øke stimuli pakker Yen holder siste dagers nivå 103,50 mot Usd og med flow ut av safe haven, positiv børs og stimuli er fokus på at kan Yen falle mer. I Australia holdt sentralbanken renten uendret som forventet, Aud litt høyere uten de store forandringer 0,7625 mot Usd. Boligvekst tallene her hjemme underbygger troen på at NB ikke vil kutte renten og vi ser en sterkere NOK. 9,2185 mot Euro og vi er nære nedre del av range bildet 9,20-9,40. UsdNok 8,27, mens ChfNok handler 8,4350.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.