Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $47,21/fat, ned 1,5%% siden igår samme tid, men flatt siden Oslo Børs stengte. Etter mye prating om OPEC har vi sett at shortposisjonene på oljen (her eksempel på WTI olje) har falt kraftig igjennom august, men økt litt nå i september. OPEC sitt møte i Algerie blir spennende, får man ikke en avtale her, kan man vente kraftige reaksjonen i oljeprisen.

DETNOR: Selskapet øker sin produksjonsguiding basert på høyere enn ventet produksjon fra Alvheimfeltet. Selskapets produksjon (ex effekter etter sammenslåing med BP Norge AS) er ventet til å ligge i gjennomsnitt mellom 62 og 65k foepd, opp fra tidligere guidet 55-60k. Selskapet guider også ned sin produksjonskost til $7/fat mot tidligere guiding fra $8 til $/fat. Selskapet har et snittkursmål på NOK 121,38. Gårsdagens stengningskurs var NOK 113,8,noe som gir en oppside på 6,7% til 12m gjennomsnittelig kursmål. Vi legger til at i dag er det Paretos Olje og Offshorekonferanse, så mye nyhetere vil komme ut som kan påvirke aksjekurser på flere selskaper på Oslo Børs.

PGS/TGS/DOLP: PGS og TGS vil sammen kjøp multiklientbiblioteket til Dolphin. Det er sålangt ingen offisielle detaljer rundt pris på biblioteket, men PGS sier at det vil ha liten cash cost for dem.

BAYER/MONSANTO: Bayer øker budet sitt på Monsanto til $129/aksje mot tidligere $127,5/aksje og øker da budet til totalte $56,5mrd. Budet er 22% over Monsantos stengningskurs tirsdag. Hvis budet blir akseptert priser det Monsanto til en EV/EBIT for 2016est til 25,86x. Vi har nevnt tidligere i år at med ECB sine oppkjøp av selskapsobligasjoner med Investment Grade, kan vi vente oss flere store oppkjøp fremover. Dette er et tydelig tegn på dette. Hvis budet går igjennom er det den største overtakelsen av et tysk selskap.

VALUTA: Råvareprisene fortsetter å være under press, styrket Usd samt den pågående uro rundt renter og da spesielt de amerikanske er hovedtema. Usd styrket seg i USA, men faller noe tilbake i Østen, 1,1225 mot Euro og 95,55 i UsdIndex. Hovedfokus på rente diskusjonen i forkant av rentemøte neste uke. US renter stiger men en høy grad av usikkerhet på Feds avgjørelse. I Japan svekkes Yen på markedets tro på en negativ rentepolitikk og økte stimuli, 103 mot Usd. Regionalt nettverk forteller NB at den økonomiske stemningen i Norge er på bedringens vei og de fleste regioner melder om vekst og stigende behov for arbeidskraft. I rentediskusjonen her hjemme kan dette være svært avgjørende for vurderingen til sentralbanken på neste ukes rentemøte. EurNok 9,2750 med UsdNok 8,2650 og ChfNOk 8,5600

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.