Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $46,53/fat, opp 0,65% siden fredag samme tid, og opp 1,37% siden Oslo Børs stengte. En lite rebound i oljeprisen etter at den første sendingen med olje fra Ras Lanuf i Libya ble stanset da dette skipet var det første som ble sendt siden 2014. Seadelta skulle frakte 781 000 fat til Italia. Vi kan også se at investorer trekker seg ut av oljemarkedet i forkant av en mulig avgjørelse fra OPEC. Dette gjør møtet enda mer spennende, da vi tolker det slik at er resultat vil gi en kraftig oppside eller nedside avhenging av resultatet på møtet.

SUBC/ PGS: Credit Suisse oppgraderer PGS til outperform med kursmål NOK 27 tilsvarende 59,7% opp fra fredagens stengningskurs. De nedgraderer også SUBC til underperform med kursmål NOK 75 tilsvarende 10,18% ned fra fredagens stengningskurs.

NHY: Aluminiumsprisen har falt 8% siden den var på USD 1709 18. august og vi er nå nede på USD 1572. Vi venter at så lenge USD kommer til å være sterk vil aluprisen være under press, men vi venter ikke en pris under USD 1500. Vi ser at aluminiumslagrene faller videre så dette gir en støtte for en alupris som ikke skal langt ned.

STB: Rentemøte torsdag i Norge kan påvirke rentebanen og kan påvirke rentesensitive selskaper. Historisk har STB og Norske renter korrelert en del. Snakkes rentebanen oppover kan de påvirke STB positivt.

VALUTA: Uka åpner rolig etter en helg uten store nyheter. Vi får dog en rekke viktige hendelser denne uken. Først ute er Bank of Japan Onsdag med rentemøte og en gjennomgang av pengepolitikken. Markedet usikre rundt nye stimuli og rentebanen . I USA har Fed møte Onsdag aften og dette blir ukas høydepunkt. Det er forskjellige oppfatninger om rente heves nå eller om de venter på at makrotall og den globale tilstand skal bedres. I Norge kommer rentemøte og pengepolitisk rapport torsdag Kl 10, konsensus er uendret men siste tis boligmarked kan være et usikkerhetsmoment. Usd handler noe sterkere, 1170 mot Euro og 95,85 UsdIndex. Gbp handler noe svakere, snakk om tidsaspektet rundt artikkel 50 sluttføring av Brexit. 1,3040 mot Usd og 10,81 mot Nok. Aud og Cad stiger med olje og råvarer mens Yen handler sideveis rett i overkant av 102 mot Usd. På berget her hjemme styrkes krona noe, 9,25 mot Euro og 0,9690 mot Sek, litt politisk uro rundt oljeboring i nord bør ikke påvirke, men skaper en viss usikkerhet. Rentemøte og olje er hovedfokus.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.