Morgenkommentar


God Morgen Oljen handler på $45,80/fat, ned 1,57% siden igår samme tid, og ned 2,01% siden Oslo Børs stengte.

NPRO: Selskapet har inngått avtale om salg av Stortingsgata 6 til Deka Immobilen GmbH for NOK 506,6m. Ved utgangen av andre kvartal var eiendommen verdivurdert til NOK 489,8m. Forskjellen her slår NOK 0,031/aksje eller 0,28% fra gårsdagens stengningskurs. Som nevnt tidligere er vi positive til NPRO da de har blitt priset med en signifikant rabatt.

DOF/AKA: AKA melder at de vil starte opp et joint venture med andre intressenter om kjøp av DOFs Skandi Santos. Etter nedbetaling av gjeld og andre kostnader sitter DOF igjen med NOK 350m. Legger man denne summen rett på bokverdien øker man Bokverdi per aksje fra 1,98 til 2,23. DOF ble priset til P/B 0,45x i går. Skal man opprettholde den prisingen etter dette salget vil kursen ligge på NOK ~1 eller 11% høyere enn gårsdagens kurs.

OPERA: Carnegie tar opp dekning med kursmål NOK 68/aksje.

VALUTA: Svært rolig dag mandag i verdens valutahandel. Vi venter på sentralbankene og deres rentemøter. YEN noe sterkere med svakt negativ børs, 101,80 mot USD. Det øvrige bildet i Østen er mixed, men innenfor små ranger USD sideveis rundt 1.1170 nivået mot EUR, mens CHF styrkes noe med det rolige markedet og forventninger om mer stabilitet, 1.0960 mot EUR. Det er lite med makrotall i dag, men tar med at Riksbankens leder snakke uten at det er forventet kurs senestiv informasjon Krona slå innenfor en range på 3-4 øre med 9,2350-9,2750 mot EUR og vi åpner tirsdagen 9,2575 med USDNOK 8,2850 og SEKNOK 0,9675.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg