Morgenkommentar


God Morgen Oljen handler på $47,22/fat, opp 1,5% siden igår samme tid, og opp 1,54% siden Oslo Børs stengte. Positive lagertall fra DOE som bekreftet API tallene dagen før, tallene viste et fall på 6,2mfat. Bensinslagrene var falt med 3,2mfat og destillatlagrene økte med 2,2mfat. Så samme trend som API. Oljen har styrket seg videre på en svekket dollar etter FOMC rentebeskjed. Det har også vært møter mellom saudi Arabia og Iran i Wien, en uke før de uoffiselle møtene i Algerie. En del analytikere ser på dette som positivt i forkant av Algeriemøtet.

FED: Fed holdt renten uendret slik vi predikerte etter Jackson Hole konferansen 26. august. Det var 3 av 10 som stemte for å heve rentebåndet til 0,5%-0,75%. Sjeldent vi ser at det er så mange dissidenter på en avstemming. Ser vi på Feds Dot Plot ser vi at det er en større konsensus for rentheving i slutten av året. Vi ser også at de har senket rentebanen utover årene. I 2017 har de gått fra en target rente på rett over 1,5% til rett over 1,0%. For 2018 fra rett under 2,5% til rett under 2,0% og i 2019 fra 3,0% til rett under 3,0%.

STL: Selskapet melder om resultatet for utbytteemisjonen der de nå har utstedt ~20m aksjer. Omtrent 45% av aksjonærenes samlede netto utbytte har blitt allokert til tegning av aksjer i utbytteemisjonen. Dette har redusert utbetalt utbytte med omtrent $309m.

SUBC: Macquarie nedgraderer selskapet fra Outperform til Nøytral.

VALUTA: Fed valgte å holde renter uendret. De er fornøyd med den underliggende økonomiske situasjon, men ønsker å se an og ikke uventet stiger nå troen på et rente hike på neste møte som holdes i Desember. USD svekkes, men bevegelsene er kontrollerte. EURUSD 1.1225 og USD Index 95,20. YEN svekket seg etter BoJ møtet, men kom tilbake og styrket seg utover onsdagen. Vi ser test av viktige 100 og spenningen stiger rundt BoJ og om de vil intervenerer. Råvarer stiger med lavere USD AUD og CAD tester høyere. I kongeriket venter vi på rentemøtet hos NB Kl.10 med påfølgende pressebrief. AKUtallene onsdag viser økt ledighet, men konsensus er fortsatt på uendret nå det gjelder NB sin rentesetting. EURNOK 9,23 med USDNOK 8,2250 MED seknok 0,9635.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.