Morgenkommentar


God Morgen Oljen handler på $47,33/fat, relativt uendret siden i går samme tid, og ned 0,55% siden Oslo Børs stengte. Saudi og Iran møttes for andre dag på rad i Wien. Møte i Algerie er fra mandag til onsdag.

REC: Selskapet kutter 3.kvartalsgudingen sin grunnet den pågående handelskrigen. Selskapet melder om salg av 1800tonn av silisium og en omsetning på $45-50m mot tidligere Bloomberg estimater på $87,56m i snitt og med en range fra $77m til $100 i omsetning. Selskapet guidet selv en produksjon i tidlgiere på 4490 tonn i 3.kvartal, men justerer ned guidance til 3900 tonn. De melder også at kontanter i balansen er nå på $81m mot 2.kv på $91,3m. Analytikerne har tidligere estimert en fri kontantstrøm på $2,6m. Selskapet sier at de vil operere på ca 50% av full kapasitet ved Moses Lake anlegget sitt.

QFR: Selskapet melder om at de vil utstede opptil 17,844m aksjer i den tidligere meldte emisjonen. Det tilsvarer ~25% økning av aksjekapitalen.

TEL: Selskapet regnskapsfører et tap på NOK 3mrd fra salget av VimpelCom i 3.kv. De vil også regnskapsføre en netto kontantstrøm fra salget på $486m for salget i 3.kv.

VALUTA: Norges Bank leverte på linje ned konsensus, uendret rente. Banken ble oppfattet som hawkish og tanken om lavere rente ble gravlagt. Utlendinger var hovedtyngden av kronekjøpere og troen på økt rentespread og styrket krone har fått ny næring. EURNOK 9,11 med USDNOK 8,1350. Spesielt SEKNOK blir spennende cross i tiden som kommer.

USD noe svakere gjennom torsdagen, men repriset seg i natt og vi åpner 1.1190 mot EUR. I Østen fikk vi rolig avslutning på uka, YEN avvist på 100 mot USD, men vi handler ikke høyere en 100,90 så presset for sterkere YEN fortsetter.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.