Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $46,33/fat, ned 2,11% siden samme tid fredag og ned 2,9% siden Oslo Børs stengte fredag. Saudi Arabia har uttalt at de vil kutte produksjon hvis Iran blir enige om å fryse eller kutte. Iran har lenge vært åpne på at de vil tilbake til der de var før sanksjonene. De sier at de vil tilbake til 4 mfat/dag. Dette vil si at markedet skal få økt tilbud kun fra Iran på 384 kfat/dag før de er villig til å gjøre noe. Vi venter volatilitet i oljeprisen frem mot onsdag, da det mest sannsynlig vil komme kommentarer fra OPEC medlemmene på International Energy Forum i Algerie.

Vi legger til at Baker Huges riggtelling viser en oppgang på 5 rigger i forrige uke.

LAKS: Nordea nedgraderer en del lakseaksjer. NRS og Salmar til Selg fra Hold. Bakkafrost blir nedgradert til Hold. NRS nedjusteres til NOK 125 fra NOK 130. Salmar fra NOK 240 til NOK 210. Bakkafrost fra NOK 360 til NOK 340. MHG, Lerøy og Austevoll beholder sine Hold-anbefalinger.

REC: HSBC nedgraderer til hold fra kjøp med kursmål NOK 1,1 fra NOK 2,40. Citi avslutter sin dekning av selskapet og sier de heller vil bruke analytikerressursene på andre ting.

VALUTA: Asitiske børser faller tilbake og YEN styrkes, vi handler 100,75 mot USD og usikkerhet gir Yen safe haven flow. USD for det meste sideveis, morgendagens president debatt kan gi nye signaler. EURUSD handler 1,1225 med USD Index 95,40. Draghi skal foran Europa parlamenter så uttalelser her kan gi føringer for stemningen i Eurosonen. Fredagens retur i oljeprisen slår negativt ut for AUD og CAD , 0,7620 og 1,3170 mot USD. Oljeprisen ga liten virkning på Krona og vi handler på fredagens nivåer rett over 9,10 mot EUR. Renter og spread mot utlandet hovedfokus USDNOK 8,1175 og SEKNOK 0,9508.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.