Morgenkommentar


God Morgen Oljen handler på $48,72/fat, opp 5,5% siden samme tid i går og opp 4,06% siden Oslo Børs stengte. OPEC meldte i går at de vil kutte produksjonen slik at den vil ligge i et bånd mellom 32,5m fat og 33m fat per dag. Dette er første gang på åtte år OPEC blir enige om å kutte produksjonen. En del er skeptiske på at OPEC følger det de har sagt da det er stor intern uenighet om prosentandelene på totalt tilbud skal være. Iran har tidligere uttalt at de vil har 12,7% av OPEC sitt totale tilbud, slik det var før sanksjonene. Vi ser på dette som et veldig positivt tegn. Det er ikke usannsynlig om vi i den nærmeste perioden vil gå til årshøy på oljeprisen dvs ca $54/fat. Hva som skjer videre er usikkert, men andre land (i.e. Russland) har også snakket om at det må gjøres noe. Hva som skjer videre nå frem mot møte i november blir spennende.

QFR: Selskapet har fullført en rettet emisjon og utstedt 17 844 689 aksjer til NOK 7,5 aksje. De økte antall aksjer med 25% som de nevnte tidligere. Det meldes om at emisjonen var overtegnet flere ganger.

RYA: Selskapet skal åpne 3-5 nye sommerruter fra København fra 2017.

VEI: Selskapet har mottatt en kontrakt om bygging av skole. Kontrakten har en verdi på NOK 450m eller NOK 3,36/aksje som tilsvarer 2,7% av gårsdagens stengningskurs.

AFG: Strøm Gundersen AS, et selskap der AFG er hovedaksjonær med 91,29% av aksjene. Kontrakten her en verdi på NOK 362m, og med AFG sin eierprosent tilsvarer denne kontrakten NOK 3,56/aksje for AFG eller NOK 2,24% av gårsdagens stengningskurs.

VALUTA: Amerikanske lagertall og mulig kutt i produksjon ga boost til oljeprisen og vi fikk ett nytt løft for NOK. Renter og nå en stigende oljepris ga NOK ca en prosent verdiøkning mot EURO i går aften. EURNOK tester ned mot viktige 9,00 og brudd her kan gi åpning for teste 8,85. USDNOK 8,0350 mens SEKNOK 0,9380. I morgen kommer tall fra NB om valutatransaksjoner for oktober, konsensus er salg valuta for 900 mio NOK om dagen slik det har vært siste tiden. USD handler sideveis i overkant av 1,12 og INDEX rundt 95,50 , industriordrer litt mot oppsiden, men ellers lite nyheter. I Østen ser vi en god børsdag med svakere YEN, 101,75 mot USD. AUD litt høyere med oljeprisen og stigende råvarepriser generelt og tar med Aluminium som handler på $1670/tonn.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.