Morgenkommentar


God Morgen Oljen handler på $51,32/fat, opp 1,22% siden samme tid igår og opp 0,51% siden Oslo Børs stengte. API oljelagertall viste et fall i råoljelagrene på 7,6m fat, bensinlagrene økte med 2,9m fat og destillatlagrene var ned 1,3m fat. I dag kommer de offisielle tallene fra DOE og dr ventet markedet tidligere en økning på 1,5m fat for råolje, vekst på 0,5m fat for bensin og et fall på 1,5m fat for destillater. Orkanen Matthew har forsinket leveranser av drivstoff fra den amerikanske østkysten med fire dager. Bensin futures stiger 2% da Matthew nærmer seg USA. Den venezuelas oljeminister Eulogio Del Pino mener at en avtale i OPEC vil kutte det global oljetilbudet med 1,2m fat og kan hjelpe oljeprisen oppover ca $15/fat. Han sier at OPEC vil kutte 700k fat og non-OPEC vil kutte 500k fat

SDRL: Fredriksen meldte i går at han er villig til å låne selskapet $1,2mrd som en del av en potensiell avtale for å restrukturere gjelden til selskapet. Fortsatt stor usikkerhet da selskapet hadde ved utgangen $10,4mrd i NIBD, hvorav $8,1mrd var pantegjeld mens det resterende er usikret. Med cash på $1,3mrd var netto rentebærende gjeld $9,1mrd. Utestående nybyggingsforpliktelser er videre på $4,1mrd. Utsiktene videre er fortsatt usikre da bla Petrobas har meldt at de kutter sitt CAPEX program med 25% de neste 5 årene.

BAKKA: Selskapet melder om sine slaktevolum for Q3. De slaktet 10,7k tonn (HOG) og fórsalget var på 28,9k tonn. Vi estimerer at vi ser lignende volum i markedet for Q4 og ser vi da på forwardprisene får vi en EBIT FY16 på DKK 1149mrd. Med en EV på DKK 14,14mrd gir dette Bakka en EV/EBIT FY16 12,3x. Ser vi på peers ligger prisingen 9,75x med en spread fra 6,72x til 11,91x. Vi mener at Bakka er fullpriset på disse nivåene.

NPRO: Styret i NPRO anbefaler aksjonærene å ikke godta budet.

XXL: Aksjen er nedgradert til Hold vs Kjøp hos Pareto.

ORKLA: Aksjen er nedgradert til Hold vs Kjøp DNB Markets. 12m kursmål er NOK 85/aksje

VALUTA: Gull og Pund falt begge kraftig tirsdag. Gull tok av over 3 prosent mot USD og bryter ned i det tekniske bildet. GBP svekkes av Brexit og hjelpes ikke av den franske finansminister som uttaler at UK ikke skal få ved dørene. GBPUSD 1,2735 med GBPNOK 10,17. Det var videre rykte om at ECB skulle avslutte sitt Bond kjøps program noe som senere ble avkreftet. EUR svekket seg på ryktene men reverserte fallet. EURUSD handler 1,1210 på morgenkvisten etter tur 1,1150 i går. Fokus i USA på visepresident debatt uten at verden ble noe smartere av den, USDindex 96,05 I Japan uttaler Kuroda i BoJ at renter vil stige når vekst tar seg opp til 2 prosent og at negativt rentenivå ikke vil vare over tid USDYEN 103,00, så noe svakere Yen men Østen generelt uendret. Krona testet sterkere det meste av gårsdagen men falt noe tilbake på kvelden. Range EURNOK 8.9050 -8,9800, vi åpner dagen 8,9675 med USDNOK 7,9975 og 0,9325. Fokus på olje, renter og lekkasjer fra statsbudsjettet samt dagens boligpris oversikt som kan gi føringer til videre rentesetting. Vi glemmer ikke inflasjonstall som kommer mandag, disse blir viktige.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.