Morgenkommentar


God Morgen Oljen handler på $51,43/fat, ned 0,27% siden samme tid fredag og opp 0,51% siden Oslo Børs stengte. Blandete meldinger ut ifra OPEC sendte oljeprisen på en liten roller coaster her i går kveld. Uttalelser fra noen medlemmer om at de må være unntatt et avt produksjonskutt øker risikoen for en dårligere avtale. Meldinger om at det Britiske feltet Buzzard skal åpne opp igjen dro også oljeprisen litt på nedsiden. Feltet produserer 180k fat om dagen og vil starte opp i dag eller i morgen. OPEC møtet er 30. november, og vil være ekstremt viktig for oljemarkedet, NOK og Oslo Børs fremover.

SSO: Selskapet leverte et operasjonelt solid tredje kvartal. Topplinjen kom inn på NOK 280m mot ventet NOK 246m. De fikk en EBITDA på NOK 221,7m mot ventet NOK 187,75m. De fikk en nettoresultat på NOK 11m, men der har eksterne aksjonærer i de enkelte solprosjektene rettigheter på noen av inntektene. Dette gjør at nettoresultatet til aksjonærer i SSO endte på NOK -1m. Tallene viser til en god vekst fra både kvartalet før, men også fra et år tilbake. Strømproduksjonen har doblet seg på et år. Ser vi på prosjektutviklingen ser vi ikke noe særlig positiv utvikling i nye prosjekter som kommer inn. Den store triggeren utover er utviklingen i Egypt. Der har det vært store diskusjoner om finansieringen av solparkene, men for litt siden ble det meldt at Scatec var en av få selskaper som kommer til på signere på avtaler med den Egyptiske staten om strømkjøp av solparker. Selskapet nedjusterer guidingen sin på drift og konstruksjon til 1300-1500MW innen 2018 fra 1400-1600MW. Volumene kommer til å være litt lavere i Q4 enn Q3 grunnet salget av Utah Red Hills. Gode operasjonelle tall fra Scatec, med 15-20% bedre tall en ventet på driften. Vi er litt skuffet over den flate utviklingen av prosjekter og ønsker å se en del av prosjektene i EGYP og Sør Afrika bli videre realisert. Vi venter en positiv dag i dag og er fortsatt positive til aksjen. Vi opprettholder den i vår modellportefølje.

NHY: Selskapet leverte tredjekvartalstall som var litt bedre enn ventet. Topplinjen kom inn på NOK 20174m mot ventet NO 19899m. Underliggende EBIT ble på NOK 1477m mot ventet NOK 1381m (7% bedre enn ventet) og nettoinntekter endte på NOK 958m mot ventet NOK 925m (3,5% bedre). All-in aluminiumspriser kom på $1862/tonn, fortsatt litt svakere enn hos Alcoa ($1901/tonn), og med en gjennomsnittlig USDNOK på 8,32 i kvartalet oppnådde de gode priser på NOK 15 491,84/tonn, dette er over vårt tidligere estimat på NOK 14 000/tonn. De opprettholder guidingen sin på 4-5% etterspørselsvekst, og legger til at de forventer i øvre sjiktet av denne rangen. For fjerde kvartal har 50% av aluminiumsproduksjonen allerede blitt prisen til $1600/tonn og realiserte Q4 premier på $225-275/tonn, noe som gir ca 50% av alt en all-in pris på $1825-1875, vi venter et USDNOK snitt i Q4 på 8,30, noe som gir en alupris på NOK 15 147-15 562/tonn, noe som totalt sett ligger rundt der vi er nå. Vi venter tallene i Q4 til å ligge rundt samme nivå som dette kvartalet, og det vil gi en underliggende EBIT på året på NOK 6073m eller NOK 2,97. Det priser selskapet til en EV/EBIT på 13,36x for 2016 med gårsdagens sluttkurs (NOK 35,77). Gode tall fra NHY, men venter en relativt flat dag basert på disse tallene. Vi opprettholder vårt kursmål på NOK 40, og kommer til å kjøpe videre på svake dager. Vi opprettholder vår posisjon i aksjen i vår modellportefølje.

VALUTA: Siste dagers trender intakt. USD mot sterke siden uten å vinne ny grunn, EURUSD 1.0875 ned USD Index på 0,9870. Dagens kursnivå er laveste siste 8 måneder og synliggjør noe av de økonomisk forskjeller mellom de to økonomier. Børsdagen blandet i Østen hvor Nikkei legger seg 0,8 prosent og sender YEN til 104.40 mot USD. Volatiliteten i USDYEN krysset har falt mye og indikerer at markedet forventer små utslag og smale handels ranger i tiden som kommer. AUD opprettholder kurs leiet og handler 0,7635 mot USD. Metaller stiger og er positivt bidrag for Australia. Aluminium 1.665 USDt opp 1,9 prosent i natt så markedet tilpasser seg USD kursen. Sink på 2,366 USDt, mens Gull handler $1.269oz. GBP stabilt og undersøkelse i går sier at markedet er mindre bekymret for effektene av Brexit og siste tids makro kan underbygge, GBPUSD 1,2225 med GBPNOK 10,08. Krona holder stand tiltross for noe lavere oljepris så renter og forventninger frem mot NB rentemøte torsdag tilsier at markedet tror på vedvarende rentespread mot utlandet. EURNOK åpner tirsdag 8,98 med USDNOK 8,2490 og SEKNOK 0,9260.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.