Morgenkommentar


God Morgen Oljen handler på $47,15/fat, ned 1,34% siden fredag samme tid og opp 0,9% siden Oslo Børs stengte fredag. EIA oljelagertall viste et enda større lagerfall enn API dagen i forkant. Tallene viste en vekst på 14,42m fat. Oljeprisen er definitivt under press.

EPR: Selskapet leverte kvartalstall i dag tidlig som var litt svakere enn ventet. Totale inntekter kom inn på NOK 1218m mot ventet NOK 1242m. EBIT kom inn på NOK 99,74m mot ventet NOK 118m. Nettoinntekter endte på NOK 68,93m mot ventet NOK 79m. Selskapet uttaler selv at juli var en svak måned, men at de to siste månedene har vært sterke selv med en forsinket sesongendring. Basert på tallene levert og hva som ligger i estimatene for Q4, ligger selskapet an til å få en EPS på året på NOK 2,46. Det priser selskapet til en PE på 17,24x. Med en vekstrate i kvartalet på 1,5% i like-for-like salgsvekst og 3,8% sålangt i år. Ser man på XXL leverte de en like-for-like vekst på 4,1% og 8,6% sålangt i 2016. XXL prises til en PE for inneværende år på 28,37X. For 2017 prises XXL til en PE på 20,48x mot EPR til en PE på 15,04x. Vi mener at denne rabatten skal være der når man ser på forskjellen i salgsveksten.

AKVA: Selskapet leverte tall som var svakere enn ventet. Omsetning kom inn på NOK 315m mot ventet NOK 431m. EBITDA kom på NOK 38,3m mot ventet NOK 50,80m. EBIT kom på NOK 20,8m mot ventet NOK 33,75m. Nettoinntekter endte på NOK 10,8m mot ventet NOK 27m. Selskapet erklærer et utbytte på NOK 0,75/aksje. Selskapet har en solid backlog på NOK 886m.

PRS: Selskapet leverte tall i dag. Omsetning kom inn på $129,8m mot ventet $146m. EBITDA på $68,3m mot ventet $74,67m. EBIT på $39,2m mot ventet $48,3. Nettoinntekter kom in kraftig positivt på $201,9m mot ventet $29.8m. Dette var drevet finansielle aspekter. Som en del av restruktureringen ble obligasjonsgjeld på $197,6m som ble regnskapsført dette kvartalet. Så driftsmessig var det svakere tall enn ventet, men etter restruktureringen er selskapet i en solid finansiell posisjon fremover.

VALUTA: Flukt til sikkerhet, den nye settingen i USA hvor kandidatene ser ut til å kjempe et dødt løp har sendt markedene i «flykt» til safe haven. Gull, YEN og CHF styrkes alle. USD og MXN faller mest tilbake. CHF handler på nivåer hvor sentralbanken tidligere har vist interesse, 1,0780 mot EUR. Gull handler igjen over 1,300 mot USDo. EURUSD handler 1,1120 med USD Index 97,15. FED leverte som forventet på gårsdagens rentemøte og holdt renter og dagens poltikk uendret. Markedet ser nå en renteoppgang ved desembermøtet om ikke makro eller valget avviker fra dagens forventninger. I Østen faller Nikkei og YEN styrkes som Østens trygge havn, AUD og NZD handler også mot sterke siden. Det er rentemøte i England og BOE leverer resultatet KL 13. Inflasjonsrapport og referat fra siste møte kommer også ut. Konsensus er uendret og med lovnader fra Sentralbanken sjefen om å sitte i stilling gjennom Brexit bør markedet ikke forvente stor utslag i Pund. GBPUSD 1,2360 med GBPNOK 10,0950. Budsjettsamtaler her hjemme og fallende oljepris er hovedfokus. Det kommer boligpris tall KL 10 og disse kan selvsagt gi føringer til temperaturen i boligmarkedet som igjen er viktig brikke i rentebildet. EURNOK 9.0875 med USDNOK 8,1725 og SEKNOK 0.9180.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.