Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $46,15/fat, opp 0,2% siden igår samme tid og opp 0,9% siden Oslo Børs stengte. OPEC har vært ute å gitt indikasjoner på hva de mener prisen kommer til å ligge på fremover. De mener at oljeprisen (OPEC referansekurve (ORB)) kommer til å legge på seg med $5/fat per år frem til 2021. For 2016 ligger ORB an til å havne på $40/fat, og det betyr at ORB vil ligge på $65/fat i 2021. De venter at ORB vil stige til $155/fat i 2040.

BAKKA: Lakseselskapet leverte i dag kvartalstall. Driftsinntekter kom på DKK 640m mot ventet DKK 786m. Operasjonell EBIT kom inn på DKK 255m mot ventet DKK 290m. Nettoresultatet endte på DKK 346m mot ventet DKK 213m. Vi tolker altså dette som litt svakere tall enn ventet. Bakka tar ned volumestimatene for året med 1.5ktonn fra 49ktonn til 47,5ktonn. For 2017 guider de et totalt volum på 56ktonn. Ser man på forwardprisene hos Fish Pool estimeres snittprisen for 2017 å være NOK 66,90/kg, eller DKK 54,73, med dagens kurs. Det vil gi Bakka en omsetning på farming på DKK 3065m for 2017. For 2015 og sålangt i 2016 har snittet på Operasjonell EBIT margin på farming ligget mellom 38-44%, legger vi oss midt i rangen der vil det gi oss en total operasjonell EBIT på farming på DKK 1226m. Ser vi på VAP har det ligget på +11% margin til -25% margin. Estimerer vi det til å bidra nøytralt på operasjonell EBIT i 2017 får vi da en total operasjonell EBIT i 2017 DKK 1226m eller NOK 1498,39m. Dette gir oss en EV/EBIT for 2017 på 11,7x. Gir vi dem en EV/EBIT på 12x får vi en aksjekurs på NOK 362. Noe som vi mener er riktig basert på de forwardprisene på laks som vises i markedet nå.

Presidentvalget: En analyse gjort av Reuters og Ipsos estimerer at det er 90% sannsynlighet at Hillary vinner. Valget er i kveld og resultatet blir natt til i morgen norsk tid. Vi må alle huske at «alle» trodde UK ikke skulle stemme på Brexit, men her ble det stemt andre vei. Så fortsatt stor spenning i forkant av valget. Vi legger til at i tillegg til presidentvalget er det flere andre valg, blant annet valg i Senatet. Her har Republikanerne hatt majoritet med 54 av 100 seter. Så hvordan den politiske sammensetningen blir seende ut onsdag morgen er fortsatt usikkert. At det vil ha en påvirkning på de finansielle markedene tror vi definitivt.

VALUTA: De fleste børser styrker seg i forkant av dagens valg i USA. USD handler igjen mot sterke siden, men har ikke tatt igjen nivåene fra to uker siden. 1,1045 mot EUR og en USD Index på 97,75. De fleste meningsmålinger holder nå Clinton som vinner, men med Brexit friskt i minne kan det være smart og ikke stole helt på disse tallene. I USA er jo stater og valgmenn viktigere enn antall enkelt stemmer på kandidaten. Sterkere USD gir noe svakere metallpriser, aluminium 1,724 USDt og Gull nede 1.285 USDo, men safe haven kryssene har ikke forandret seg mye. CHF på sterke siden, 1,0770 mot EUR. YEN handler sideveis 104,40 så frykten for volatilitet er ikke helt gravlagt. Svenske kroner handlet svakere i går og testet 10,00 mot EUR uten å bryte, åpner 9,9575 i dag med SEKNOK 0,9130. Vi må tilbake til vår 2010 for å finne at SEK handlet på disse nivåer mot EUR. Norske blir preget av dette og handler med bevegelsen i Sverige.

EURNOK testet 9,10 igjen men så langt er nivået avvist vi åpner 9,09 med USDNOK 8,23 og GBPNOK 10,22. Fokus her hjemme blir i tillegg til USA valget, oljepris og de politiske forhandlinger rundt budsjettet.

Disclaimer