Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $48,94/fat, ned 1,07% siden igår samme tid og flatt siden Oslo Børs stengte. API råoljelagertall fra forrige uke vist en fall på 1,3mfat. Bensinlagrene steg med 2,7mfat og destillatene var ned 0,3mfat. OPEC diskuterer nå et kutt på 4-4,5% for hver av medlemslandene. Algerie uttaler at dette bør gjelde for alle utenom Nigeria og Libya. Forslaget fra Algerie om dette kuttet, er også at Iran kutter 4,5% fra 4mfat, men uttalelser fra Iran signaliserer at de vil kutte, men fra 4,1-4,2mfat istedenfor 4mfat. Fra Irak sin side, ser vi samme tilnærmelser. Det er fortsatt usikkerhet rundt hva Iran og Irak velger å gjøre. Rykter fra innsiden mener at Iran, Irak og Indonesia har vist en viss reservasjon mot i samtalene som har vært nå. De fleste i markedet venter en løsning, og vi ser at markedet begynner å prise inn et kutt, men det råder fortsatt en viss usikkerhet blant markedsaktørene om OPEC faktisk blir enige i en avtale med substans. Vi ser at en del aktører er uenige om estimater rundt produksjon og da fra hvilket nivå denne avtalen skal gjelde.

PGS: Nå kom det en del har ventet på lenge. PGS lanserte i går en rettet emisjon og byttetilbud for obligasjoner. Den foreslåtte rettede emisjonen var på NOK 1,9mrd og reparasjonsemisjonen på NKO 300m. Ferd har tegnet seg for NOK 425m og opprettholder sin eierandel på 10,09%. Konsernsjef Jon Erik Reinhardsen tegnet seg også pro-rata sin andel. Provenyet skal da primært brukes å finansiere et byttetilbud for selskapets 2018-obligasjoner, til en kombo av kontanter og obligasjoner med forfall i 2020. I forkant hadde 55,9% av obligasjonseierne godtatt tilbudet. PGS har også forlenget en rullerende kredittfasilitet til september 2020 fra september 2018. Fasiliteten endres fra $500m til $400m og til $350m i sept. 2018. Emisjonen stengte i dag kl 08:00 og ble fulltegnet og til kurs NOK 22,5, 2,5% lavere enn gårsdagens stengningskurs. Det kommer til å bli utstedt 85m nye aksjer, 35% av tidligere utstedte aksjer.

VALUTA: Det er lav volatilitet i FX markedene og de fleste kryss handler innen smale ranger. USD fortsatt på sterke siden men noe lavere enn gårsdagen, EURUSD 1.0460 med USD Index på 101,00. Fokus mot FED og renter samt spenning rundt aktivitets programmet til den nye Presidenten. CHF faller noe tilbake, 1,0740 mot EUR og 1,0090 mot USD på mangel på negative nyheter og behov for safe haven. I Østen er børsmarkedet noe blandet men utslagene er små . Nikkei i Japan opp 0,31 prosent med USDYEN 110,95

Yuan sideveis, 6,8915 mot USD. I Norge kom AKU tallene inn på 4,8 prosent ett tick bedre enn ventet. Aktivitets tall for Nordsjøen viser lavere anslag for aktivitet og investeringer. EURNOK 9,0575 med USDNOK 8,5100 og SERKNOK 0,9245. Ingen avklaring i budsjetter

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg