Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $54,08/fat, opp 0,76% siden fredag samme tid og relativt uendret siden Oslo Børs stengte. Den russiske oljeproduksjonen er på 30 års høy i november måned. Russland kommer til å bruke denne måneden som en baseline ifht kuttet på 0,3mfat som de gradvis fullføre. Den daglige produksjonen var på 11,21mfat, noe som faktisk er 0,5mfat høyere enn i august. Antall oljerigger var opp i USA fredag og er nå på 477 rigger mot 474 uken i forveien.

NAS: Flyselskapet har fått amerikansk flytillatelse. Selskapet har fløyet til og fra USA på midlertidige tillatelser. Selskapet prises til en 8,12x PE (NTM) vs peers på 8,394x. Med denne tillatelsen kan selskapet fortsette sin ekspansjonsplaner over atlanteren. I dag blir nok en positiv dag, men husk at trafikktallene kommer i morgen.

RYA: Selskapet presenterte trafikktall for November måned. Passasjerveksten var på 15% å/å noe som gir et totalt antall passasjerer på 8,8m. Den oppnådde en kabinfaktor 95%. Rullerende 12mnd passasjerer vokste 16% til 115,5m passasjerer. Selskapet er priset til 11,96x PE (NTM) mot peers på 8,394x. Ryanair er fortsatt vår favoritt innenfor flysektoren.

STL: Selskapet har satt tegningskursen for scrip emisjonen på NOK 142,35.

DNO: Selskapet melder om betaling på Tawkefeltet på $36,2m fra KRG. Andelen er fordelt pro rata mellom partene på feltet. Produksjonen på feltet var i september på 112 987 bopd.

VALUTA: Italia valgte å stemme ned regjeringens reformforslag med den følge at statsministeren gikk av i natt. Euro svekker seg og vi ser fallende kurser i all kryss. EURUSD 1.0580, EURYEN 120.05 og EURCHF 1.0730. Spenning i dag hvordan Europa vil agere. ECB møte torsdag vil kunne gi signaler på eventuell sentralbank aktivitet. Amerikanske arbeidstall fredag på linje med forventninger. USD tilbake til full fart fremover igjen, USD Index 101.25. Metaller har en god start på uka, Sink opp 2,3 prosent, mens Bly legger på seg 1,45 prosent

Østen starter uke med de fleste børser med røde tall. YEN svekkes, 113,75 mot USD. I New Zealand takker også statsministeren for seg og Kiwi svekker seg til 0,7100. Budsjett enighet her hjemme så Erna kan feire julen i statsministeren boligen. Renter og olje i fokus for styrket siste dagers styrkelse av NOK. NB sin rapport fra Regionalt Nettverk i morgen og inflasjonstall fredag blir viktige i prisingen av krona. EURNOK 8,9590 med USDNOK 8,4670 og SEKNOK 0,9150.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg