Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $54,05/fat, relativt uendret siden i går samme tid og opp 0,78% siden Oslo Børs stengte.

NOR: Selskapet Norwegian Energy Company ble i går tilkjent en erstatning på $270m. Dette var deres andel av en større sum på totalt $470m. Saken som var i domstolen var angående en forsikringssak relatert til Siri plattformen i Nordsjøen. Nå har begge parter mulighet til å anke saken de neste fire ukene. Blir dette stående som den faktiske dommen betyr det store verdier til NOR. Slik som det ser ut i selskapet nå har selskapet Totale eiendeler (pr. 3.kvartal 2016) på NOK 1679m og Total gjeld på NOK 1565m. Det gir selskapet en positiv Assets/Liabilities 1,0728x eller NOK 113m. Hvor mye av disse $270m som blir igjen til selskapet etter skatt er usikkert, men antar vi en 28% skatt på det sitter de igjen med $194,4m. Dette tilsvarer NOK 1680m med USDNOK på 8,6556. Selskapets totale assets blir da NOK 3359m og totale liabilities blir da NOK 1565 og selskapet har da netto igjen NOK 1794m. Fordeler vi det på antall aksjer for vi da en aksjeverdi på NOK 252,86/aksje. Aksjen stengte i går på NOK 103,5. Dvs en potensiell oppside ved denne rettsaken, slik vi ser det er på 144%. Vi legger til at mye kan skje før de evt får denne utbetalingen og forutsetningene kan endre seg.

BANK: Finansdepartementet hever motsyklisk kapitalbuffer og følger dermed rådet fra Norges Bank. Innen utgangen av 2017 skal bufferen ligge på 2%, mot tidligere 1,5%. Denne økningen på 50bps vil det kreve NOK 5mrd eller NOK 3,1/aksje. Aksjen var ned NOK 4 i går.

NHY: Selskapet kjøper den resterende posten Vale har i det brasilianske gruveselskaper Minercão Paragominas for $113. Dette er en fortsettelse på Vales plan om å selge aluminiumseiendeler som de bestemte seg for 5 år siden. NHY forventer at dette vil ha en positiv effekt på $45m på q4 resultatet for bauxite og alumina i år. Det tilsvarer NOK 0,19/aksje eller 0,47% fra gårsdagens close.

OPERA: Selskapet går utbytte NOK 15/aksje i dag.

VALUTA: USD på sterke siden i etterkant av FEDs rentevurderinger for 2017 og vi så EURUSD handle 1,0365 i går. På morgenkvisten har USD falt noe tilbake og den underliggende troen i markedet er for sterke USD. EURUSD 1,0430 med USD Index 103,00. Sveits holdt også renten uendret, men det er fortsatt press på CHF på den sterke siden. EURCHF 1,0735 og CHFNOK 8,4200 Safe haven og en viss frykt for økt usikkerhet i Eurosonen driver. I Østen har vi hatt en blandet børsdag, Kina noe tilbake, mens Nikkei i Japan svakt i pluss. USDYEN handler 118,10 med YENNOK 7,32. Yuan forsettes å svekkes dog med små utslag, 6,9460 mot USD. AUD og NZD slutter uka svakere 0,7355 og 0,7050 mot USD. Norges Bank overrasket ingen og holdt renten uendret. Rentebanen uendret, men NB anslår at dagens rentenivå vil holde seg i et to års perspektiv. De sier videre at det er mer sannsynlig med ett kutt en enn motsatt, rentespread USA faller men mot Eurosonen holder nivåene seg. Det er siste dag med valutasalg fra NB i dag så noe mindre krone kjøp i markedet. (http://www.norges-bank.no/Publisert/Pressemeldinger/2016/2016-11-30-Pressemelding/). Vi ser fokus tilbake mot oljeprisen. EURNOK 9,0410 med USDNOK 8,6600 og SEKNOK 0,9215.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg