Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $54,88/fat, ned 0,88% siden samme tid igår og ned 0,45% siden Oslo Børs stengte. Kina, India og Taiwan øker raffinerikapasiteten, mens Japan kutter. Dvs at si at Asia kommer til å øke sin raffinerikapasiteten med 450 000 fpd neste år. Det er den største etterspørselsøkningen på tre år. Dette er positivt for etterspørselsveksten for olja.

NAS: Flyselskapet har gjennomført en salg og leaseback av tre Boeing 787-800 (Dreamliner). Disse er de siste flyene som blir levert av Boeing til NAS i 2016. I 2016 Norwegian har finansiert fire av totalt 17 nye Dreamlinere vedf bruk av salg og leaseback metoden. Selskapet har også fått etablert en kredittfasilitet på NOK 1mrd, den skal hjelpe med å styrke selskapets likviditetsbuffer.

OPERA: Selskapet avhender Opera TV til Moore Frères & Company, et amerikansk fond som fokuserer på tech, media og telekom. Transaksjonen verdivurderer Opera TV til en EV på $114,3m. Betalingen for transaksjonen er $80m i kontanter og preferred shares tilsvarende 30% av Opera TV sin aksjekapital. Opera kommer også med en trading update der de sier de kommer til å levere lavere enn tidligere guidet. Tar man ut Opera TV fra tidligere guidance, kommer deres egen range på en omsetning på $540m-570m og en justert EBITDA på $45-55m. De forventer nå å levere rett under denne rangen. Dette kommer av at de ser en softere leveranse fra dere mobil reklameplattform. De forventer at Mobile Advertising inntekter ned 10% sammenlignet med 4Q15, for Brand and Performance advertisers ser de en flat utvikling vs 4Q15. Samenlignet med 3Q16 ventere de bruttomarginer på linje til svakt bedre enn 3Q16. De forventer et soft 1Q17 sammenlignet med 1Q16. De sier at de venter en solid inntektsvekst i 2017 vs 2016 sett helhetlig. Slik selskapet har levert vs guiding de siste årene er det nok færre og færre som stoler på det som blir sagt. Selskapet har sjeldent slått guidingen de siste årene. I fem av de siste 8 kvartalene har Opera levert svakere enn hva markedet har ventet og av de gangene de har levert bedre enn ventet på inntekter har det vært med 0,7%, 11,9% og 4,6%.

VALUTA: BOJ holdt som ventet renten uendret og uttalte de så en liten men positiv vekst i økonomien, Nikkei høyere, YEN handler 117,80 mot USD og BOJ uttalte at de ikke så på dagens kurs som svak.

(ref chart). I Australia holdt også sentralbanken renten uendret men signaliserte at de vil kutte om ikke økonomien bedrer seg, 0,7250 mot USD. Kina børsene lavere og presset på svakere Yuan er intakt, 6,9480 mot USD. USD handler mot sterke siden i de fleste kryss og vi ser igjen nivåer under 1.04 med USD Index 103,30. Krona handler sideveis uten store utslag, fokus mot olje. EURNOK 9,0310 med USDNOK 8,6920 og SEKNOK 0,9250. Vi tar med det er rentemøte i Riksbanken og resultatet slippes i morgen KL 09,30.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.