GOD JUL


Hei alle sammen

Vi vil takke for et spennende 2016. Det var ikke bare i finansmarkedene mye skjedde, men også i det politiske spekteret. Britene stemte seg ut av EU og stikk i strid med meningsmålingene vant Donald Trump valget i USA. Hittil i år er Oslo Børs opp 11%, mens vår modellportefølje er opp ca 28%. Året startet tøft med en oljepris som bikket under $30/fat, men vi har sett en oljepris nå i det siste nesten 100% høyere enn der den var i januar.

Neste år fortsetter man med mye av det som ble påbegynt i 2016; Brexit skal fullbyrdes, Trump skal faktisk bli president og OPEC skal gjennomføre sin kutt. Hva som faktisk skjer får tiden vise. Hvis man venter at OPEC faktisk klarer å kutte det de sier, vil vi nok se en videre oppgang for olje og oljeserviceselskaper. Klarer Trump å gjennomføre sine skattekutt, dereguleringer og infrastrukturinvesteringer kan vi vente en videre positivitet i det amerikanske aksjemarkedet.

Vi ser økt press på oljeprisen og med dagens bakteppe forventer vi en stigende oljepris inn i 2017. Økt olje pris er positivt for NOK og Norge. Vi ser inflasjon på dagens nivå og tror videre at presset i boligmarkedet vil vedvare dog med lavere oppsidepress. Norske renter og rentebane vil være på dagens nivå utover i 2017. Rentespread mot TWI motparter opprettholdes og vi ser spesielt press mot europeiske rentes nedside.

Våre porteføljer har gått bra og trykk her for avkastningen på porteføljene i skrivende stund.

For å strekke strikken litt på slutten av året kan noen muligheter i 2017 være de som er nevnt under. De er ikke nødvendigs våre base case, men hendelser som kan være tenkelig.

RUBEL vil reprise seg Bedret geopolitisk klima, oljeprisen vil stige og Russisk økonomi vil bedres og tiltrekke seg utenlandsk kapital Vi ser 35,00 handlet mot USD en styrkelse fra dagens 61,90

Norske Kroner

Olje handler langt høyere en antagelser og NOK styrkes. Boligmarkedet trend brytes og prisene faller tilbake Norsk renter stiger og Norges Bank oppjusterer rentebanen.

EURNOK bryter ned igjennom 8,90 for teste 8,38

USDYEN

Finansiell opptur i Japan som bringer YEN lagt sterkere. Høyere rente og økt eksport gir løft til YEN Geopolitisk uro på Korea halvøya gir YEN økt status som safe haven

Vi kommer ikke til å sende ut noen morgenkommentarer før på nyåret.

Til alle sammen

God Jul og Godt Nyttår.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg