Morgenkommentar


God Morgen

Oljen stengte på $56,40/fat, opp 1,57% siden samme tid i går og opp 1,64% fra da Oslo Børs stengte. API oljelagertall viste et uventet fall i lagrene enn ventet. Tallene viste et fall på 7,4m fat mot ventet fall på 2,2m fat. Bensinlagrene økte med 4,3m fat mot ventet 1,8m fat, Destillatene, som inkluderer diesel og varmeolje, økte med 5,2m fat mot ventet vekst på 1,1m fat.

DNB: Barclays oppgraderer til «overweight» fra «equalweight» og oppgraderer kursmålet til NOK 160 fra NOK 115. Snittkursmålet til DNB ligger nå på NOK 130, med en spread fra NOK 94 til NOK 160.

DNO: Deutsche Bank hever kursmålet til NOK 7,89 fra NOK 7.

NAS: Selskapet leverte trafikktall for desember. Det var i forkant ventet yieldpress og markedet ventet et yieldfall på 10%. Yielden er ned 12% å-o-å, men opp ca 9% fra november og er nå på 0,37 vs november på 0,34. Tilgjengelig kapasitet økte med (ASK) økte med 29%, mens total passasjertrafikk (RPK) økte med 31%. Enhetsinntektene (RASK) er nå på 0,31, ned 11% å-o-å. Så selskapet fyller flyene med flere og flere passasjerer, men til lavere priser. De anslår en regnskapsmessig gevinst på NOK 430m knyttet til kontrakter og opsjoner hittil i kvartalet. Overall helt ok tall. Markedet ventet et yieldfall på ca samme som vi fikk, så vi konkluderer med at disse tallene var nøytrale.

DOF: Selskapet har signert en 3 års kontrakt med opsjon for 2 år til med Total Austral i Argentina for Skandi Pacific. Positivt.

LAKS: Arctic nedgraderer en del lakseaksjer til hold vs tidligere kjøp. Selskapene som kuttes er Salmar, LSG, GSF og MHG.

FAR: Farstad og Siem har ikke blitt enige om en restrukturering som er akseptabelt for alle kreditorene. Farstad vil se etter andre alternativer. For å bevare likviditeten i selskapet har oppretthold deres avtaler om suspendering av en del gjeldsforpliktelser.

VALUTA: En viss uenighet blant FEDs medlemmer om hva som styrer bakteppet i USA sendte USD noe svakere etter at referatet fra siste møte ble lagt ut i går aften. EURUSD åpner torsdagen 1,0550 med Index 101,95

Inflasjonen i Eurosonen høyere enn anslagene ( +1,1 prosent konsensus var+ 0,6) trekker også EUR høyere. EURCHF 1,0730 med EURGBP 0,8545. (se chart på renter). I Østen har vi en blandet børsdag hvor Kina og Japan faller noe tilbake mens de andre børser legger på seg. YEN styrkes med den svakere USD og negativ børs mens AUD og Kiwi legger på seg med stigende råvarepriser. Krona forsetter å handle i range 8,98-9,03 mot EURO. Åpner i dag 9,0250 med USDNOK 8,56 og SEKNOK 0,940. Boligprisene her hjemme forsetter å stige og om noe gir det ett hodebry for de som søker lavere renter. Fokus i dag blir mot oljeprisen og rentespread

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets and Trading. All Rights Reserved.