Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $55,45/fat, opp 2,25% siden fredag samme tid og ned 0,2% fra da Oslo Børs stengte.

DNO: Selskapet melder om betaling for produksjon på Tawkefeltet for oktoberproduksjon. Betaling er på totalt $38,89m delt pro-rata mellom DNO og Tawkepartnere, hvorav $32,62m for månedlig produksjon og $6,27m for utestående betalinger. Tawkeproduksjon i oktober snittet 108 122 fpd hvor 107 450 fpd ble eksportert via Tyrkia. I Januar har produksjonen snittet 113 876 fpd.

TEL: Datterselskapet DIGI leverte i dag fjerdekvartalstall. Topplinjen endte på NOK 3233m mot samme tid i fjor på NOK 3430. EBITDA på NOK 1440 mot NOK 1385. EBIT kom på NOK 1092 mot NOK 1048. Så mer effektiv drift kan de vise til. Fra Q1-Q3 stod DIGI for 20% i snitt og i Q3 stod DIGI for 39% av EBIT. Baserer vi oss på disse tallene for å estimere Telenor sin EBIT for året bør vi se tall på ca NOK 23 400m for 2016. Analytikerne venter NOK 22 803m for 2016, så er våre beregninger korrekte bør vi få en beat når Telenor leverer tall. Ser vi på NIBD så Telenor hadde vet utgangen av Q3, handles de på en EV/EBIT 2016 etter våre beregninger på 10,42x. Vi mener dette i det lengre bildet er en passende prising da selskapet ikke viser veldig mye vekst å-o-å.

VALUTA: Asia tradere solgte USD, en reallokering av long USD posisjoner på frykt for økt amerikansk proteksjonisme. Trump har startet sin reise og hovedfokus må være mot den økonomiske agenda og skattekutt. Børser i Asia stiger dog foruten Nikkei i Japan så en viss usikkerhet er tydelig. EURUSD handler 1,0750 med Index på 100,15. GULL stiger og handler 1,216 opp i underkant av 1 prosent siden fredag. YEN styrkes med fallende USD. AUD stiger noe med råvarer og gode makrotall siste periode, 0,7570. NOK handler med oljeprisen og tester sterke siden av siste dager range, 9,00 mot EUR og USDNOK 8,3780 og SEKNOK 0,9465.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.