Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $55,58/fat, opp 0,67% siden igår samme tid og ned 0,59% fra da Oslo Børs stengte. API meldte om lagerbygging i går på 5,8m fat, mot ventet 3,06m fat. De meldte om en bygging på 2,9m fat for bensin og 2,3m fat for destillatene. I kveld kommer de offisielle tallene fra EIA. Det virker som markedet klorer seg fast rundt $55 så store hendelser på til for å svinge markedet i en retning.

DNB: Selskapet leverer kvartalstall i morgen. Det viktigste for markedet blir fire ting, kapitaldekning i henhold til pålagte krav, ROE, tapsavsetning og guiding på utbytte. De meldte på kapitalmarkedsdagen i London 16. november 2016 at de at klare til å normalisere utbyttene da de hadde nådd målet for kapitalkrav. Etter Q3 lå kapitaldekningen på 15,7%, dette er over de de har som krav frem til 2018 på 15,1%. Målet på utbytte er mer enn 50% payout ratio, og her var de i 2016 mellom 30-50%, her venter markedet en utbytteheving. I Q3 hadde banken en ROE på 9,9%, lavere enn målet på 12% over tid. Her vil nok markedet se en sterkere ROE for å opprettholde prisingen på aksjen. Vi velger å ta aksjen ut av vår modellportefølje før tall og vil se ann veien videre. «Alt» har vært positivt med storyen til DNB den siste tiden og aksjen har gått over 7% bare i år. Vi mener at risikoen for at det er noe som kan forkludre den gode historien definitivt er til stede. Vi kommer til å vurdere hva som kommer ut av informasjon i morgen for å vurdere om vi fortsatt skal være eksponert i aksjen. Vi har 8,5% avkastning der basert på gårsdagens stengningskurs.

VALUTA: Uttalelser fra Trump rundt alle sentralbankers ønske er en svakere valuta sendte USD lavere i går. Frykt for at USAs «strong Usd policy» kan være ved en veis ende.

Over vekting av long USD kan ved en reallokering sende USD lavere EURUSD åpner 1,0780 etter å ha handlet over 1,08 i natt. Index under 100 og ligger 99,75. Konsensus er uendret rente og politikk som resultat av todagers Fed møte, men en viss spenning til retorikken på pressebrifen. Det er lite med nyheter i Eurosonen, CHF holder seg på sterke siden som en safe haven i frykt for mer politisk uro, banker og mangel på gode makrotall. 1,0680 EURCHF med EURGBP på 0,8590. Blandet børs dag i Østen, YEN faller noe svakere en tirsdagen, men små utslag. 113,20 mot USD. Krona handlet det meste av tirsdagen under 8,90 mot EUR. Vi åpner 8,9020 . NB veksler 1 Yrd NOK til valuta pr dag i Februar. Fokus mot oljepris og renter. Olsens årstale den 16ende blir neste store her hjemme. USDNOK 8,2590 med SEKNOK 0,9430 og CHFNOK 8,3350.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.