Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $56,64/fat, opp 1,91% siden igår samme tid og uendret fra da Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall viste en vekst på 3,3m fat mot API som viste en vekst i forgårs på 5,8m fat. Bensinlagerbygging på 0,982m fat mot API på 2,9m fat og et fall i destillatlagrene på 0,9m fat mot API som viste bygging på 2,3m fat. Så EIA tallene positive og dro oljeprisen mot den positive siden.

DNB: Selskapet leverte kvartalstall i dag. De kan vise til en topplinje på NOK 12 602m mot ventet NOK 12 860m, med netto renteinntekter på NOK 8 372m mot ventet NOK 8 639m. Bunnlinjen endte på NOK 5 380m mot ventet NOK 4 220m. For året kom topplinjen inn på NOK 52 163m mot ventet NOK 51 723m og en bunnlinje på NOK 19 251m mot ventet NOK 17 786m. De har nådd kapitalkravet på 16% ett år før tiden og foreslår nå et utbytte på NOK 5,70/aksje, her var det ventet NOK 5,32/aksje. De melder også at de skal kjøpe tilbake aksjer. ROE kom på 10,1, bedre enn ved forrige kvartal, men fortsatt lavere enn målet. I perioden har det fortsatt vært sterkt fokus på å nå kapitalkravet, det har vært lånetap og en del restruktureringer. Det skal ikke mye til for å se for seg et scenario der banken kommer til å bygge mindre kapital fremover og kan bedre ROE slik at man når målet om 12%. I 2016 totalt sett tok DNB NOK 7 424m i lånetap og de opprettholder fortsatt tapsavsetninger frem til 2018 på NOK 18mrd. Utsiktene ser positive ut for DNB, et renteklima som bør være fordelakting banksektoren, de har nådd kapitalkravet. Her blir den positive storyen bekreftet og vi venter oss en positiv utvikling på aksjen fremover.

TGS: Selskapet leverte kvartalstall og skal ha kapitalmarkedsdag i dag. De kan vise til en topplinje på $164,69m mot ventet $109,9m for Q4, en EBIT på $41,97m mot ventet $49,2m. Bunnlinjen endte på $23,88m mot ventet $28,07m. For året fikk de en topplinje på $455,99m mot ventet $400,88. EBIT på $53,04m mot ventet $48,67m. En bunnlinje på $22,24m mot ventet $28,10m. De opprettholder sitt utbytte på $0,15/aksje.

TEL: Selskapet presenterer kvartalstall i dag. De kan vise til en topplinje på NOK 33 144m mot ventet NOK 33 420m. Justert EBITDA på NOK 10 793m mot ventet NOK 11 930m. Bunnlinjen endte på NOK 2 286m mot ventet NOK 4 023m. Selskapet leverte over hele linja litt svakere. De guider på en inntektsvekst på 1-2%, uendret fra 2016, en EBITDA margin på 36%, sammenlignet med 35% i fjor og en CAPEX to Sales ratio på 17%, sammenlignet med 15-16% i fjor. Det er ikke så mye i disse tallene som bygger under en story som tilsier at denne aksjen kommer til å bli en stor vinner i 2017.

VALUTA: FED leverte som forventet, uendret på renten ( 0,75prosent) og de opprettholder rente banen og ser en positiv utvikling. USD styrket seg noe rett etter kunngjøring, men falt tilbake til nivået som ble handlet det meste av onsdagen. Vi åpner 1,0780 med Index 99,50. Parlamentet i England stemte for Brexit, May vil synliggjøre planer i dag. GBP handler sterkere, 1.2670 mot USD, 0,8510 mot EUR og 10,4050 mot NOK. Metaller legger på seg noe, svakere USD i fokus. Aluminium 1,825 USDt med GULL1 1.215 USDo. Lite nytt i Eurosonen, Draghi snakker i dag kl 13,15 uten at det forventes nyheter som flytter markedet. I Østen har vi en blandet børsdag, Kina stengt men Nikkei tar av 1,1 prosent og YEN styrkes. 112,80 mot USD og 121,70 mot EUR. Krona på sterke siden, olje i fokus. EURNOK handler 8,8580 med USDNOK 8,21 og SEKNOK 0,9405. 8,8450 neste viktige nivå i EURNOK ( bunn oktober 2015). Bryter dette nivået ser vi neste nivå rundt 8,75 området ( se chart )

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.