Månedsoppdatering januar


Hei

OSEBX indeksen er opp 1,3% i januar. Energiindeksen er ned 4,1%, Shippingindeksen er opp 6,74%, Sjømatindeksen er 7,41% og finansindeksen er opp 4,79%. Så er variert børs med indekser som drar hardt i begge retninger. Vi går nå inn i kvartalsrapporteringsperiode noen som kan skape mye volatilitet. Vi har også opplevd en Trump som har kommet med en del executive orders, noe som ikke har skapt så mye usikkerhet i norske markeder, men som er en usikkerhetsfaktor man må ha i bakhodet. Oljeprisen har holdt seg ganske flat rundt $55/fatet, noe som har gjort at en del ikke har kjøpt seg mer oljeselskaper da man ikke har fått bruddet over $55. Markedet er nå avventende i posisjoneringer nå som man vil få tallenes tale ila de neste ukene. Neste uke kommer det mange store selskaper som leverer.

Mandag: Aker BP

Tirsdag: DNO, Statoil

Onsdag: Schibsted, Storebrand

Torsdag: Aker Solutions, Gjensidige, Norsk Hydro, Yara

Modellporteføljen vår har hatt en litt svakere utvikling enn markedet og var opp 0,96%. Siden oppstart ca ett år siden er modellporteføljen opp litt over 32%.

Hovedfokus rundt Trump. Sentralbanker i fokus verden rundt og styrer mye av FX bevegelsene. Skatt, handel og flow av midler til USA. Geopolitikk er igjen top pick. De fleste sentralbanker ønsker sin valuta mot svake siden og dette kan fører til ubalanser. Frykt for handel og globalisering krydret med lavere vekst enn ventet gir utfordringer.

USD fortsatt mot sterke siden men noe av presset avtar, gode makro og stigende renter trekker mot sterke siden, politisk usikkerhet mot svake. EUR sideveis med lav vekst og behov for stimuli forsetter, valg og usikkerhet rundt finans trekker ned. Vekst og inflasjon viktig. CHF mot sterke siden i avvente på mer balanse i Europa. Retorikken rundt Brexit og Europa synliggjør frykt og usikkerhet. GBP mot Brexit og May er tydelig. May reiser verden rundt for å finne nye venner, GBP, noe høyere SEK, fortsatt svake makro og negative renter forblir. SEK mot svake siden. YEN styrkes med avventende sentralbank. Safe haven for Asia og den økte frykt for handelskrig. Yuan noe svakere med frykt for handelskrig og ubalanser i global handel. NOK sterkere med makro, renter og olje.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.