Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $56,86/fat, opp 0,39% siden igår samme tid og ned 0,16% fra da Oslo Børs stengte. Oljedirektoratet melder om gassfunn på Valemon som er operert av Statoil. De uttaler at basert på prelimenære kalkuleringer blir ikke ressursestimatene endret for feltet.

Markedet peker mot en flat åpning.

Sjømat: Norsk sjømateksport var opp 13% å-o-å og var i januar på NOK 7,6mrd. Volumet falt med 11% til 170k tonn. For laks ble det eksportert 70 100 tonn til en verdi av NOK 5,3mrd noe som tilsvarer en vekst på NOK 1,1mrd eller 25% å-o-å. Snittprisen for laks var på NOK 72,37/kg.

VALUTA: Dagens Amerikanske arbeidstall blir viktige i vurderingen av hvorvidt FEDs tre renteøkninger i 2017 er i rute. Vi tror signaler på at renteøkninger flyttes utover på tidslinjen vil kunne svekke USD. Markedet er long USD og re-prising fort kunne sende USD lavere. Trump og hans administrasjon har ved flere anledninger uttalt seg til fordel for svakere USD. EURUSD handler 1,0760 med Index 99,90 ( se chart ) 1,10 nivået viktig oppsiden mens 1,0350 nivået på nedsiden. BOE holdt renten uendret som ventet i går og May er klar for å iverksette artikkel 50 og løsrive UK fra EU. GBPUSD 1,2525 med EURGBP 0,8590 og GBPNOK 10,3350. I Østen er Kina tilbake etter Nyttårs feiring. Shanghai faller noe da sentralbanken oppjusterte de korte rentene, mens Nikkei svakt i pluss. YEN handler sideveis, 113,10 mot USD og 121,65 mot EUR. Metaller faller noe tilbake , Aluminium handler 1.825 USDt mens GULL ligger 1.215 USDo Krona testet 8,8450 nivået mot EUR i går men ble avvist og med Oljepris ned fra toppen handlet NOK noe svakere utover kvelden. Vi åpner fredagen 8,8775 mot EUR, USDNOK 8,2525 og SEKNOK 0,9425.

EURUSD langt chart

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.