Farstad restrukturering og triangulær sammenslåing


Hei

I dag kom det en melding om at gjelden i Farstad Shipping blir restrukturert og at det skal bli en merger mellom FAR, DESSC og SOFF.

Det første steget blir restruktureringen i Farstad. Her blir det en kombinasjon av gjeldskonvertering og aksjeutstedelse.

Ved gjeldskonverteringen tar man først å konverterer størstedelen til nye aksjer med kurs NOK 1,25

Aksjer som skal utstedes som gjeldskonvertering

Dette gjør at ny kapital som blir tilført enten via gjeldskonvertering eller emisjon blir NOK 3 429m og antall nye aksjer som utstedes og kan utstedes er totalt 4 825m. Dette gjør at de nye aksjene i Farstad blir på snittkurs NOK 0,71/aksje. Eksisterende aksjer før nye aksjer tilsvarer 0,81% av nye aksjer, så her blir eksisterende aksjonærer vannet greit ut. Farstad handles i skrivende stund til NOK 4,82, noe som er 578% over snittkursen på de nye aksjene.

Neste steg i prosessen er en foreslått sammenslåing mellom Solstad Offshore, Deep Sea Supply og «nye» Farstad. Det skal opprettes to selskaper under Solstad som p.t. har navn SubCo 1 og SubCo 2. SubCo 1 skal inneholde verdiene til Farstad, mens SubCo 2 skal inneholde verdiene til DESSC. Solstad A og B aksjer skal slås sammen til da hovedelskapet Solstad Offshore. De skal gjøres en emisjon mot Hemen Holding (Fredriksen) der han tegner 16m aksjer til NOK 12,50/stk og tegner seg for da NOK 200m. Disse NOK 200m vil bli videreført til SubCo 2 med DESSC sine verdier.

Bytteforholdet i denne triangulære sammenslåingen priser hver Farstad aksje til 2,8% av verdien til hver Solstad aksje (0,35:12,50) og DESSC til 10,56% for hver Solstad aksje (1,32:12,50). Solstadaksjen handler nå til NOK 13,70 og det priser Farstad til NOK 0,3836 og DESSC til NOK 1,447. DESSC handler p.t til NOK 1,61, eller 11,26% over teoretisk kurs gitt Solstad kursen. FAR handler p.t til NOK 4,82, eller 1 156,52% over teoretisk kurs gitt Solstad kursen

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg