Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $55,73 opp 0,45% siden igår samme tid og opp 0,6% fra da Oslo Børs stengte. Kinesisk oljeimport øker og er nå det tredje høyeste volumet importert noen gang. Volumet økte 27,5% å-o-å. Kina importerte 34,03m tonn olje i januar eller 8,01m fat per dag.

NPRO: Eiendomsselskapet leverte tall i dag. Leieinntekter kom inn på NOK 204,3m mot ventet NOK 203,5m. Dette er ned fra NOK 219,9 fra samme periode i fjor. EPRA earnings endte på NOK 53,5m mot ventet NOK 58,1m. For året kom leieinntektene på NOK 900,9m mot ventet NOK 900m og EPRA earnings endte på NOK 251,8m mot ventet NOK 402,5m. Styret foreslår et utbytte på NOK 0,12/aksje. EPRA NAV for selskapet er nå NOK 12,91/aksje vs NOK 11,94/aksje for et år siden og opp NOK 0,08/aksje fra 3. kvartal. Vi ser her at selv om selskapet øker sine verdier klarer de ikke å dra ut samme inntekt av disse verdiene. EPRA earnings per aksje/EPRA NAV per aksje ligger nå på 3,5% mot Entra som har de siste fire kvartalene har oppnådd 4,34% på samme metric noe som gjør at rabatten NRPO har mot ENTRA er berettiget.

NOD: Selskapet leverte tall i dag som var svakere enn det markedet ventet seg. Omsetningen kom inn på $53m mot ventet $54m. EBITDA kom på $5m mot ventet $7m og nettoresultatet endte på $0,8m mot ventet $3m. Det de leverer i dag er midt i guidingen deres tidligere. De guider H1’17 til å ha en omsetning på $100-107m og en bruttomargin på 46-47%. Dette vil da bli tilsvarende som de leverte i 4. kvartal. Selskapet sliter med en svakt sentiment og dette vil neppe snu dette sentimentet med det første.

KURSMÅL: Nordea oppgraderer DNO til kjøp fra hold, men opprettholder kursmål på NOK 9,5. Pareto nedgraderer NHY til Salg fra Hold, men øker kursmålet til NOK 42 fra NOK 38. Citi nedgraderer GJF til SALG og kutter kursmålet til NOK 122 fra NOK 132.

VALUTA: Trump Administrasjonen lover skattepakke for næringslivet innen kort. Dette ble positivt mottatt og sender børsene opp. Gode vilkår for amerikanske selskap hjemme vil kunne flytte assets tilbake og gi positiv USD flow inn til USA. USD handler 1,0650 mot EUR, mens INDEX stiger og handler 100,70. Kina leverer sterke BNP tall og sender børsene i Østen høyere. Nikkei best i klassen, opp 2,6 prosent. Safe haven tones ned og vi ser re-vekting av Gull, YEN og CHF. Gull handler 1,223 ned over en prosent over natten. YEN

svekkes og handler 113,70 mot USD og 121,15 mot EUR. CHF noe svakere men her er utslaget mindre da usikkerhet fortsatt i høysete Europa. Krona handlet sideveis meste av torsdagen. Dagens Inflasjonstallene for Januar viser overraskende fall på 0,4 prosent og er krone negativt. KPI på 2,1 åpner for en mer dowish rentesyn her hjemme. EURNOK 8,9150 med USDNOK 8,3675 og SEKNOK 0,9395.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.