Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $55,80, relativt uendret siden igår samme tid og opp 0,87% fra da Oslo Børs stengte. Fortsatt positive nyheter rundt OPEC og Russland sine planlagte kutt. De guider selv at de kommer til å kutte 1,8m fpd i H1 2017. Compliance har sålangt vært på 90%.

EPR: Selskapet leverte tall i dag. Topplinjen kom inn på NOK 1 604m mot ventet NOK 1 524m. Justert EBITDA på NOK 290,8m mot ventet NOK 275,17m. Bunnlinjen endte på NOK 209,3m mot ventet NOK 184,34m. For året fikk de en topplinje på NOK 5 085,2m mot ventet NOK 5 005m. EBITDA på NOK 667m mot ventet NOK 644,47m og en bunnlinje på NOK 413,7m mot ventet NOK 391,7m. Utviklingen var in-line med langsiktige vekstambisjoner. Styret foreslår et utbytte på NOK 1,50/aksje og et ekstraordinært utbytte på NOK 0,5/aksje, totalt utbytte blir på NOK 2/aksje, eller NOK 334m. Selskapet venter litt kostnadsøkninger grunnet endring av transport fra sjø til vei og et økt fokus på det digitale. Gode tall som kan dra aksjen litt oppver.

DOF: Selskapet leverte kvartalstall i går kveld. Topplinjen kom inn på NOK 1 912m mot ventet NOK 1 950m. EBITDA på NOK 695m mot ventet NOK 628,29m og bunnlinja endte på NOK -534m mot ventet NOK 110,37m. Bunnlinja er negativt drevet av økte nedskrivinger og finansielle kostnader, operasjonelt leverte de relativt in line. Selskapet guider selv at EBITDA i 2017 kommer til å være lavere enn i 2016 og ser en potensiell videre nedside for skipsverdier (økte nedskrivinger). Utnyttelsesgraden i kvartalet var på 82% for flåten. Fortsatt et tungt sentiment som viser at det fortsatt er langt frem til et positivt marked.

VALUTA: Sentralbanksjef Olsen leverte en tale som de fleste var meget fornøyd med utviklingen i norsk økonomi har bedret seg og Olsen er mindre bekymret enn i 2016. Brexit og USA hovedbekymring noe hans påvirkning er liten. Handlings reglen justeres til 3 prosent med god politisk forankring. Vi øker andel aksjer i vårt stor fond til 70 prosent opp fra 60 prosent og med over 7 tusen milliarder i potten blir jo dette litt. Krona styrket seg noe etter talen og vi åpner 8,8375 mot EUR, USDNOK handler 8,2875 med SEKNOK 0,9350. USD faller litt tilbake uten store nyheter, fokus mot Trump og ny skattepolitkk. EURUSD handler 1.0665 med Index 100,55. I Østen slutter uka med røde tall for de store børsene. Nikkei ned 0,7 prosent mens Shanghai tar av 0,85 prosent. YEN handler 113,50 mot USD mens Yuan holder seg på 6,85 nivået. Metaller faller noe tilbake etter et sterk uke, Aluminium på 1.885 USDt mens Gull handler 1.238 USDo. I Europa er igjen fokus mot Hellas, gjeld og banker. CHF styrkes med denne usikkerhet og handler 1.0640 mot EUR. Eurosonen trenger ikke en ny opphetet diskusjon rundt Hellas og tilsvarende økonomier i ett år med mange viktig valg.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.