Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $55,27, ned 1,55% siden igår samme tid og ned 0,54% fra da Oslo Børs stengte. I går var Russlands energiminister Alexander Novak ute og snakket. Han uttaler at det er prematurt å snakke om en forlengelse av det avtalte kuttet på 1,8m fpd fra OPEC og noen non-OPEC land. Han uttaler også at den totale markedsbalansen er avhengig av hva andre store aktører som Norge, USA og Kina kommer til å gjøre for å bidra til markedsbalanse. Han sier at Russland mest sannsynlig ikke kutter mer dersom andre non-OPEC land ikke følger etter og kutter de også. Han estimerer at amerikansk oljeproduksjon kommer til å stige med mellom 400k-500k fpd, ikke 300k-400k fpd som tidligere estimert. Hans oljeprisanslag for 2017 er en snittpris på $55-$60/fat. Det kommer nyheter nå i morgentimene om at Saudi Arabia kutter prisen på sin olje første gang på tre måneder. Økende output fra Nigeria og Libya, som er unntatt OPEC kuttet, og økning i eksport fra Europa og USA gjør at Asia blir tilbudt mer olje enn de kan konsumere.

EPR: NC Europris Holding som er kontrollert av Nordic Capital har solgt 54,6m aksjer til NOK 35 i Europris. Dette tilsvarer 32,71% av aksjekapitalen og stemmerettene i selskapet. De var største eier og har nå solgt alle sine aksjer i EPR. Dette vil nok være med på å øke fri flyt i aksjen og likviditeten fremover. De har solgt seg ned i to runder tidligere. Da EPR ble børsnotert hadde Nordic Capital 126,25m aksjer, så solgte de seg ned til 74,62m aksjer og deretter ved utgangen av Q1’16 hadde de en posisjon på 54,62m aksjer. De har nå solgt seg helt ned. Så dette har nok vært en langsiktig plan. Vi vurderer dette som positivt for aksjen, da den har vært tynget av lav likviditet og svak utvikling selv om underliggende drift i selskapet har vært positiv. Vårt kursmål på selskapet er på NOK 44.

SUBC: Etter positive kvartalstall og et ekstraordinært utbytte fra SUBC har aksjen blitt oppgradert av en del meglerhus. Barclays hever kursmålet til NOK 135 fra NOK 120; Equal Weight. Jeffries hever kursmålet til NOK 148 fra NOK 133; Kjøp. ABG hever kursmål til NOK 150 fra NOK 130: Kjøp.

VALUTA: Amerikanske renter stiger og er god bidragsyter til sterke USD. FED møte 14-15 mars, en økende del av markedet tror på en renteøkning. EURUSD handler rundt viktige 1.0520 nivået med Index i overkant av 102. Administrasjonen i USA har uttalt bekymring for styrket USD, men økende flow inn i USA via børs, renter og valutaposisjonering synes en svakere USD som et vanskelig valg. Inflasjonen i Eurosonen steg uventet i går og kom inn på ECB target noe som bør være god lesning for sentralbanken. EUR preges dog mer av geopolitikk og frykten her styrer mye. EURCHF handler 1.0650 så safe haven plasseringer uten endring. I Østen falt de fleste børser på ukas siste dag, Nikkei ned 0,5, mens Shanghai tar av 0,35 prosent. YEN noe sterkere, 114,15 mot USD, mens USDCHN handler over 6,89. AUD og Kiwi faller tilbake med råvarepriser og det positivt USD bilde, 0,7560 og 0,7040 mot USD. Krona falt tilbake med oljeprisen, detaljhandel og mindre valutasalg, alle momenter som trakk mot svakere NOK. Vi åpner fredag 8.9140 med USDNOK 8.4700 og SEKNOK 0,9335. Vi tar med at det kommer viktige arbeidstall fra USA i dag kl 14,30 og sentralbanksaktivitet fra talerstolen i USA.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg