Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $52,42 +1,84% siden igår samme tid og +1,45% fra da Oslo Børs stengte. De offisielle oljelagertallene fra EIA viste et fall i går på 237k fat, samme trend som API tallene viste i forgårs. Det var ventet initialt en vekst i lagrene på 3,7m.

NHY: JP Morgan hever kursmålet på NHY fra NOK 33,5 til NOK 58 med OVERWEIGHT anbefaling. I går hevet Keplex Cheuvreux kursmålet fra NOK 45 til NOK 58. Snittkursmålet til NHY er nå på NOK 52,24 og medianen på NOK 56.

SSO: Vi tar ut Scatec Solar fra modellporteføljen. Aksjen har utviklet seg positivt siden vi tok den inn og har gitt oss en avkastning på ca 26%. Aksjen har det siste året slitt med å bryte ordentlig over NOK 40, og vi velger da på bakgrunn av dette å sikre en gevinst i aksjen. Vi har fortsatt fundamentalt tro på aksjen langsiktig, og avventer videre hva vi gjør.

KOG: Vi tar inn Kongsberg gruppen i modellporteføljen i dag. Utsiktene for forsvarssektoren er positivt. Trump presser Europa til å bruke mer penger på forsvar. For KOG har vi sett en del spennende muligheter den siste tiden. En kontrakt er ikke signert, men etter en Norsk Tysk avtale ligger det en NOK 10mrd potensiale for NSM. KOG har også etablert en JV med Thyssenkrupp for marine systemer. Dette er en videreføring av det tidligere nevnte samarbeidet som ble annonsert i februar. I går meldte KOG at de har fått signert en NOK 2,3mrd rullerende kredittfasilitet. Dette er positivt da det gir dem mer likviditet til å dra nytte av de mulighetene som kommer. Aksjen prises til en NTM EV/EBITDA på 11,17x. Dette er relativt høy historisk sett, men vi mener at med de potensielle kontraktene i pipen at inntektsnivået fremover kan bli drastisk dratt oppover. Snittkursmålet er på NOK 144,57 og medianen er på NOK 150. Dette gir en potensiell oppside basert på dette på 6,3%-10,30%. Vi mener at risikoen er på oppsiden av disse kursmålene. KJØP

VALUTA: FED og Yellen leverte som forventet og hevet renten i USA med 0,25 prosent. FED synliggjorde videre at med dagens bakteppe er to økninger til på agendaen i 2017. Trump la videre frem utkast til budsjett og administrasjonen følger opp valgløftene. Forsvar, skattekutt og mur mot Mexico er alle i pipen ( se graf). USD reagerte negativt på rentemøte noe som kan synes merkelig da høyere rente og positivt bakteppe burde gitt ett bust for ensvaluta. USD Index faller og åpner torsdagen 100,35 med EURUSD 1.0735. Valget i Holland ga ikke ny næring til geo politisk uro i Europa og kan gi et nytt løft for EUR. Rente møte i Sveits i dag, forventet uendret så en viss spenning til om siste dager endringer i geo politikk vil svekke CHF. Vi åpner torsdagen med EURCHF 1.0725 og CHFNOK 8,5015. I Østen er børsbildet positivt, Nikkei og Shanghai opp 0,03 og 0,86 prosent. YEN handler sterkere med børs og svakere USD. Yuan 8,67 mot USD mens AUD handler 0,77 og NZD 0,7010 mot USD. Gull stiger med fallende USD og de fleste metaller handler opp rundt en prosent fra gårsdagen. GULL 1.226 USDo med Aluminium 1.898 USDt. NB og Olsen med utfallet av rente møte KL 10,00 med pressebrief 30 minutter senere. Markedet tror uendret rente men mer usikre på rentebanen. Makrobildet viser tiltagende vekst mens inflasjon falt tilbake etter en periode over NB anslag mye hjulet av en sterkere NOK. EURNOK 9.0970 med USDNOK 8.4725 og SEKNOK 0,9560. Vi ser sterkere NOK med uendret NB og om olje igjen stiger mot siste tids range ( 55-57 USDb)

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg