Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $53,28 -2,74% siden igår samme tid og -2,45% fra da Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall viste et lagerfall for råoljen på 1,034m fat mot API som viste et fall på 840k. Bensinlagrene viste en vekst på 1,5m fat mot API som viste en vekst på 1,4m fat. Destillatene falt med 1,95m fat mot API som viste et fall på 1,8m fat. Analytikerne hadde i utgangspunktet ventet et fall i bensinlagrene da april er starten på såkalt summer driving season. Vi mener at fallet kommer av at en del har posisjoner fra $50 og velger å ta litt profits. Det mangler informasjon som drar oljen oppover, men infoen som kommer ut er ikke direkte negativ. Markedet venter fortsatt på OPEC og en mulig forlengelse av kuttet. De har møte 25 mai, og ingen avklaring kommer nok før denne datoen.

MHG: Oppdrettsselskapet kom med en trading update i morgentimene i dag. Full rapport kommer 10 mai. De kan vise til en operasjonell EBIT på €215m mot ventet €206m, en beat mot konsensus på 4,37%. Slaktet volum kom 84k tonn mot ventet 84,3k tonn, så her var det høyere realiserte priser som hjalp til med EBIT beaten. NIBD i slutten av perioden var på €845m. Historisk sett er Q1 et relativt lite kvartal og i 2016 var EBIT i Q1 tilsvarte 20% av året. Legger vi denne til grunn for året blir operasjonell EBIT på €1075 i 2017 mot medianen på €901, noe som tilsvarer 19,3% over. Uansett, en positiv oppdatering som kommer til å dra opp aksjen i dag, og legger man til at vi venter en positiv dag for laks skal vi ikke se bort ifra at MHG blir en av vinnerne på OBXen i dag.

VALUTA: Amerikanske børser blandet onsdag, Dow og S&P 500 falt med skuffende kvartalsresultater mens Nasdaq og Russel2000 i positivt terreng der mangfoldet gir ett mer balansert bilde. USD sideveis i smal range, 10735-1.0715 Index på 99,60. GBP holder på nivåene fra etter nyvalg annonsering, 1.2810 mot USD og 0,8375 mot EUR. Første runde i valget i Frankrike til helgen holder en viss spenning rundt EUR og CHF, med en fallende oppslutning for populistene vil noe av presset på CHF kunne avta. I Østen har vi en blandet børsdag uten de store utslag, Shanghai tar av 0,69 prosent mens Sydney legger på seg 0,21 prosent

YEN fortsatt på sterke siden, 108,90 mot USD, hovedtema her er situasjonen i Nord Korea. Onsdagens tapere ble AUD og NOK som begge falt ned metaller og olje, AUD handler rundt 0,75 mot USD med en Aluminium prise på 1.910 USDt etter en test ned mot 1.900. Krona fikk seg en volatil aften med oljeprisen og svekket seg i alle kryss. Fokus mot olje og om gårsdagen fall reverseres eller fortsetter. EURNOK åpner 9,2050 med USDNOK 8,5810 og GBPNOK 10,9950.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.