Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $51,77 +0,42% siden igår samme tid og +0,41 fra da Oslo Børs stengte. API oljelagertall viste en lagervekst på 897k fat mot ventet lagertrekk på 1,7m fat. Bensinlagrene økte med 4,4m fat mot ventet fall på 1m fat. Destillatene falt med 36k fat mot ventet fall på 1m fat. Det viser seg her at raffineriene begynner å produsere mer bensin etter at Q1 var et kvartal med mye maintenance. I dag kommer EIA (de offisielle) tallene kl 1630. I forrige uke hadde vi en situasjon der markedet ikke beveget seg får de offisielle tallene kom ut.

XXL: Selskapet leverte kvartalstall i dag som skuffet markedet da det har vært en dårlig vinter for sportskjedene. Selskapet fikk en omsetning på NOK 1713m mot ventet NOK 1808m. EBITDA kom på NOK 34m mot ventet NOK 51,9m og bunnlinjen endte på NOK -8m mot ventet NOK 5,57m. Like-for-like vekst var på -10% mot ventet -10,6%. Selskapet måtte kutte en del kostnader da det var vanskelig å oppnå gode marginer grunnet lav etterspørsel i vinter. XXL har signert 10 leasingavtaler på for nye butikker i 2017. En i Norge, fire i Sverige, tre i Finalnf og to i Østerrike. De investerer NOK 70-90 m i infrastruktur, IT og opplæringsfasiliteter. XXL opprettholder sine mål om en LFL vekst på «mid single digit» over tid. Bruttomarginer i Norge på lave 40tall, høye 30tall i Sverige og midt/høy 30tall i Finland. De ser en EBITDA margin single digits i Finland, lave double digits i Sverige og lave 20 tallet i Norge. I Finaldn oppnådde de en EBITDA margin i Q1 på 0,1%, i Sverige på 1,1% og i Norge på 13,8%. Så alt i alt, et svakt kvartal. I forkant av rapporten har vil opplevd at snittkursmålene har falt litt fra NOK 120,6 til å nå ligge på NOK 117,33. Vi må nok forvente at denne trenden ikke snur med det første. Selskapet har blitt priset til en EV/EBITDA 2017 på 14,7x mot peer på 13,26x. Her bør vi nok vente nedjusteringer på EBITDA og aksjekursen bør følge etter.

YAR: Selskapet leverte kvartalstall i dag som skuffet markedet. Omsetning kom på NOK 22,64m mot ventet NOK 25,53mrd. Justert EBITDA kom på NOK 3,34mrd mot ventet NOK 3,88mrd og bunnlinja endte på NOK 1,69mrd mot ventet NOK 1,55mrd. Det svake resultatet er drevet av lave gjødselpriser og marginer, så selv om de har økte volumer veier ikke dette. Selskapet selv mener at bondens margin og insentiver for bruk av gjødsel globalt sett er gode, med stabile kornpriser og andre råvarepriser litt oppover enn for ett år siden. Yara har etablert et forbedringsprogram som skal levere $500m i årlig EBITDA forbedring innen 2020, hvorav $150m vil bli realisert i 2017. Selskapet har også satt i gang flere prosjekter for å øke kapasiteten på premiumprodukter. Disse prosjektene, basert på dagens markedspris, forventes å levere $600m i årlig EBITDA forbedring (NOK 6/aksje) innen 2020.

HNB/HNA: Oslo Kommune og Fortum kjøper de resterende aksjene i Hafslund. Budet er på NOK 100/aksje. De to aktørene har totalt 91,3% av stemmerettene og 87,8% av aksjene i selskapet. Aksjen stengte i går på NOK 88,50.

VALUTA: Euroen fortsetter å styrke seg og handler 1,0925 mot dollar. EURNOK handler på 9,3640 mot 9,30 samme tid i går. USDNOK handler 8,5715 mot 8,56 i går. GBNOK på 10,9850 og SEKNOK på 0,9770. Kronen handler overall litt svakere og Euroen fortsetter den positive ferden etter valget i Frankrike.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.