Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $51,59 -0,35% siden igår samme tid og uendret fra da Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall viste en positiv utvikling på oljesiden, men en vekst blant raffinerte produkter gir et mer balansert bilde. Oljelagrene falt med 3,6m fat mot API som viste vekst på 900k fat. Bensinlagrene viste en vekst på 3,4m fat mot API som viste en vekst på 4,4m fat og destillatene viste en vekst på 2,7m fat mot API som viste fall på 36k fat. Raffinerieutnyttelsen var på 94,1% en økning på 1,2% og oljen som går igjennom raffinerier øker med 347k fpd til 17,3m fpd.

NAS: Norwegian leverte kvartalstall i dag. Omsetning kom på NOK 5406m mot ventet 5335m. Justert EBITDAR på NOK -352m mot ventet NOK -320m. Justert EBITDA kom på NOK -1082m mot ventet NOK -1000m. EBIT kom på NOK -1702m mot ventet NOK -1640m. Bunnlinjen endte på NOK -1491m mot ventet NOK -1297m. Høyere enn ventet omsetning, men selskapet sliter på kostnadssiden. Yield for Q1 endte på 0,33 mot 0,40 samme tid i fjor. Selskapet flyr flere og flere passasjerer, men sliter med en lavere enhetsinntekt, -17% å-o-å, og høyere enhetskostander, +4% å-o-å. Ser vi bort i fra drivstoffkostnader, overall kost -4%, men fortsatt svakere enn inntektsfall per enhet. Noe av inntektsfallet kommer også av at påsken kom i Q1 i fjor, men i år i Q2. Disse tallene vil nok ikke endre den nåværende storyen om at selskapet sliter med yieldpress og høye kostnader.

EPR: Europris leverte Q1 tall i dag. Omsetning kom på NOK 1110m mot ventet NOK 1114m. De oppnådde en justert EBITDA på NOK 34m mot ventet NOK 45,29m. En justert EBIT på NOK 13,9m mot ventet NOK 25,86m. Justert bunnlinje endte på NOK -0,9m mot ventet NOK 11,75m. Selskapet hadde en like-for-like vekst på 4,7% mot en LFL vekst i fjor på 1,1%. Q1 var drevet av en del effekter relatert til påske og kinesisk nyttår. Selskapet åpnet tre nye butikker og åtte franchiseovertakelser som kan gi god effekt utover året. De venter en økning i omsetning på NOK 49m og en økning i EBITDA på NOK 3m. Ser vi på tallene i fjor stod Q1 omsetning for ca 20% av selskapets totale omsetning for året. Legger vi dette forholdstallet grunn i år igjen får vi en omsetning for 2017 på NOK 5554m. Legger vi til grunn kostnadsbildet i 2016 gir det oss en EBIT for 2017 på NOK 644m og en bunnlinje på NOK 451m, noe som tilsvarer en EPS på NOK 2,7. Selskapet prises før denne rapporten til en 2017e P/E på 14,29x mot XXL, Orkla og KID som har et snitt på 16,37x. Legger vi denne prisingen til grunn får vi en aksjekurs på NOK 38,58. Vi mener at nå som Nordic Capital har solgt seg ut og selskapet fortsetter sin topplinjevekst, bør vi se en prising mer på linje med de andre nevnte selskapene. Vi får en aksjekurs på NOK 44,20. Det tilsvarer en oppside fra dagens nivå på 14%. Snittkursmålet ligger på NOK 42,75 med en median på NOK 44. Vi mener aksjen bør kjøpes på dipper fremover.

ENTRA: Selskapet leverte tall i dag som viser videre vekst. Omsetning kom på NOK 525m mot ventet NOK 525,8m. Selskapet hadde en Net Income (før verdijustering på eiendommer) på NOK 432m mot ventet NOK 237m. EPRA NAV ligger nå på NOK 110/aksje, noe som prises selskapet til en P/ENAV på 0,90x. Selskapet har lange sikre kontrakter og vi ser ingen grunn til at selskapet skal prises noe særlig lavere enn ENAV. KJØP med kursmål NOK 110.

STB: Selskapet kan vise til netto premieinntekter på NOK 1019m mot ventet NOK 994m. De fikk et resultat før amortisert og nedskriving på NOK 671m mot ventet NOK 612m og en bunnlinje på NOK 465m mot ventet NOK 399m. Solvensmarginen er på 159%. I 2016 stod Q1 for 14,5% av det totale resultatet, vi mener at vi bør se samme trenden dette året og ser en bunnlinje for 2017 på NOK 3206m, noe som gir en EPS på NOK 7,15, selskapet prises i dag til en PE 2017e på 12,31x. Legger vi denne prisingen til grunn får vi en aksjekurs på NOK 88. Selskapet får mindre og mindre eksponering mot garantert pensjon og er mindre avhengig av rentene. KJØP

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg