Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $51,90 +0,60% siden igår samme tid og +2,31 fra da Oslo Børs stengte.

NHY: Selskapet leverte kvartalstall i dag. Omsetning kom inn på NOK 23 026m mot ventet NOK 23 681m. Underliggende EBIT (UEBIT) kom på NOK 2 284m mot ventet NOK 2 773m og litt over vårt estimat på NOK 2 002m. UEBIT for primary metals kom inn på NOK 900m mot ventet NOK 929 og over vårt estimat på NOK 703,5m, altså 39% av total UEBIT mot vårt estimat på 35%. Tallene var altså litt lavere enn hva analytikerne ventet, men litt over det vi ventet. Selskapet fikk en all-in alupris på $2 023/tonn, litt under vårt estimat på $2 045/tonn. Selskapet så kostnadspress, høyere råvarekost og negative valutaeffekter, som dro ned alumina og bauxitt delen ifht hva markedet ventet. Her oppnådde NHY en UEBT på NOK 756m mot ventet NOK 1 028m. Innenfor Rolled Products avdelingen opplevde selskapet negative effekter også rundt valuta, men en del verdijusteringer på varelager dro ned UEBIT fra NOK 83m til NOK 24m. Her ventet markedet en UEBIT på NOK 180m. Overall leverte selskapet dårligere over hele linja, drevet av både store forventninger i Q1, men også negative valutaeffekter og økte råvarepriser. Vi var enda litt mer negative enn hva markedet ventet da store deler av produksjon og salget av aluminium (50% ex. Qatalum) var solgt på andre priser, og gjorde at selv om vi fikk en kraftig økning i aluminium, dro ikke NHY like godt nytte av dette i Q1. For Q2 er 55% av primærproduksjonen og 60% av premiene priset til hhv $1825/tonn og $300/tonn, dette gir en all-in pris på litt over halvparten av produksjonen i Q2 på $2175/tonn. Alcoa skrev i sin rapport at de venter en 4,5-5% vekst i aluminiumsetterspørselen i 2017, her er NHY ganske enige med en range på 4-6%. Historisk sett har hvert kvartal bidratt ca like my (25% av årlig UEBIT), i 2016 stod Q1 for 23,36% av den totale UEBIT. Legger vi til grunn av Q1 2017 bidrar like mye som ifjor gir det oss en UEBIT 2017e på NOK 9 777m, her ventet markedet en UEBIT på NOK 12 028m for året. Differansen kan nok forklares med at markedet har blitt veldig positive da man venter en enda høyere alupris da mye av storyen baserer seg på en Kina skal kutte en del i produksjon. Aksjen prises til en EV/UEBIT’17e til 9,73x, legger vi til grunn vårt UEBIT estimat gir det oss en aksjekurs på NOK 52,58. HOLD

DNB: Konsernet levert kvartalstall i dag. Netto renteinntekter kom på NOK 8521m mot ventet NOK 8496m. Total omsetning kom på NOK 11920m mot ventet NOK 12635m. Bunnlinjen endte på NOK 4544m mot ventet NOK 4363m. ROE var i kvartalet på 9,1%, dette fortsatt under målet deres på 12%. Kjernekapitaldekningen med overgangsregler kom på 15,8%, litt under hva konsensus ventet på 16%, men relativt in line. Selskapet har også et mål om 16% kapitaldekning. Det som drar bunnlinjen i den mest positive retningen er mindre lånetap. Selskapet skreve ned NOK 562m mot analytikernes forventninger på NOK 1 505m. Selskapets operative profit før nedskrivinger var svakere enn hva analytikerne ventet på NOK 6479m mot ventet NOK 7356m. Selskapet var priset til en P/B på 1,14x basert på Q4 tallene. Med det samme prisingsforholdet bør aksjen nå prises til NOK 136,24. Ser vi sammenlignet med de andre nordiske bankene prises de til P/B på mellom 1,36x og 1,93x. De har andre kapitaldekningskrav og har en ROE på mellom 11,9% til 16,6%, og her ser vi en sterk korrelasjon mellom høyere ROE, høyere P/B, naturligvis. P/B vurderingen ligger i snitt på 11,47x av ROE, med en median på 11,32x. Legger vi dette til grunn for DNB bør aksjen prises til en P/B 1,04, når de målet sitt om 12% ROE, bør det gi en prising på 1,38. Disse to tallene gir oss aksjekurser på mellom NOK 125,60 og NOK 165,30. Vi mener at ROE bør stige utover og med en positivt syn på norsk økonomi mener vi at de bør komme opp mot en ROE på 11%, 0,9pp høyere enn 2016. Dette gir oss en P/B på 1,2617 og en aksjekurs, basert Q1 bokverdier på NOK 119,79/aksje, NOK 151/aksje. KJØP

ANDRE TALL: AKERBP, Tomra og QFR leverte også tall av selskaper vi følger i dag. AKERBP leverte in-line og opprettholder guidance. Tomra leverte litt bedre på topp, men litt lavere på EBITA nivå enn hva markedet ventet.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.