Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $51,44 -1,32% siden igår samme tid og -0,19% fra da Oslo Børs stengte. Oljen kommer litt ned i forkant av oljelagertall og økt produksjon i Libya. Libyas produksjon er nå på 784k fpd, men ventes å stige til 800k fpd i dag ifølge uttalelser fra det nasjonale oljeselskapet. Sålangt i år har Libya fraktet via skip 500k fpd i snitt mot 300k fpd i 2016. Libya er fritatt kuttene OPEC har blitt enige om.

TGS: Seismikkselskapet annonserer sitt andre Permianprosjekt i 2017. Prosjektet er på et område på 190 kvadratmiles i Texas. Dette multiklientprosjketet er støttet av indstrien selv. Aksjen stengte i går på NOK 184,5, med snittkursmål på NOK 200,64. Aksjen handler på en EV/EBITDA på 4,63x mot medianen på 4,93x.

SCH: Selskapet har bedt Danske, DNB og SEB om å lage en fixed income presentasjon og en global investorsamtale 6 juni. De vurderer å utstede obligasjoner med opptil 7 års løpetid. Selskapet har p.t. fem obligasjoner ute med forfall i 2019, 21, 22 og 24. I 2019 forfaller NOK 300m. Totalt utestående er på NOK 1,8mrd. Formålet med utstedelsen er generelle selskapsformål og delvis refinansiere finansiering i forbindelse med kjøpet av aksjer i OLX Brazil og Yapo.cl.

LAKS: SSB sine tall for eksportpris i uke 21 var NOK 72,17. Prisen de rapporterer er etterslepende fra forrige uke. Oppdrettere får vanligvis NOK 1,5/kg lavere enn denne prisen. Tallene fra FishPool i samme uke viste en pris på NOK 74,27/kg. Prismessig ligger vi litt over fjoråret.

VALUTA: Amerikanske børser falt svakt tirsdag, igjen er det manglende budsjett og skattereform styrer investorer. USD noe svakere med renter og børs. EURUSD handler 1.1170 md Index på 97,40. I UK tilsier siste meningsmåling av May har mistet sin ledelse, GBP faller tilbake 1.2800 mot USD og 0,8725 mot EUR. I Europa fortsetter makrotall å komme inn på positive siden, stimuli pakker kan om litt nedtrappes om utvikling forsetter, men Hellas kan bli en nøtt å knekke for EU, usikkerhet rundt betalingsevnen er ikke positiv lesning for felleskapets ledere og kan fort forkludre ett positivt lerret. EURCHF handler 1.0890, uforandret siden i går, ny usikkerhet vi kunne øke behov for safe haven plasseringer. I Østen handler børsene uten store utslag, Shanghai opp 0,3 prosent mens Nikkei tar av 0,18 prosent. YEN uendret, 111 mot USD. Nord Korea er akilleshæl for regionen. Økt usikkerhet gir flow mot YEN og safe haven. Metallprisene faller noe tilbake, Aluminium på 1.921 USDt og Nikkel på 8.862 USDt. Sølv ned 0,75 prosent til 17,30 USDoz. Gull holde siste dager økning og handler 1.261 USDo mye styret av risk off modus og geopolitisk temperatur. Krona svekket seg med oljeprisen og brøt ut av siste dager smale range tirsdag. Vi åpner EURNOK 9,4430 og USDNOK 8,45. I dag kommer Norges Bank med sine valuta salgstall for Juni, konsensus er uendret på 850M NOK pr dag. Isolert sett positivt for Nok mens hovedfokus er mot olje og oljeprisen.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.