Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $48,45 -2,26% siden i går samme tid og -2,52% fra da Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall kom i går og viste lagervekst på 3,3m fat mot API som viste lagerfall på 4,62m fat. Bensinlagrene steg med 3,3m fat mot API som viste vekst på 4,1m fat. Destillatlagrene viste vekst på 4,4m fat mot API som viste vekst på 1,8m fat. Amerikansk import økte med 1,1m fat og oljelagrene i Cushing, Oklahoma var ned 1,4m fat. Svake tall som sendte oljeprisen sørover. Mange tradere som tydeligvis fulgte med og oljen har stoppet opp rundt støtte på $48/fat. Dette er et lengre trendgulv som mange kommer til å se på, brudd under her vil indikere videre nedgang. Vi har et overordnet syn på at oljen skal oppover mot $60. Dette begrunner vi i at OPEC kommer til å gjøre det som trengs og at spesielt Saudi Arabia har en egeninteresse i at man har en oljepris rundt $60 da de skal børsnotere Saudi Aramco og selge ut 5% av selskapet. Her er det et stort sprik i estimatene fra analysebyråene sammenlignet med hva Saudi Arabia selv mener selskapet er verdt.

RENO: Søppelselskapet kom med et resultatvarsel i går kveld. De estimerer at EBITDAmarginen i det kommende kvartalet kommer til å være lavere enn samme kvartal i fjor, men mindre enn 4pp lavere. De venter at denne differansen kommer til å være mer enn 4pp i de neste kvartalene videre. Videre melder selskapet om at de venter at de bryter sin finansielle covenant på NIBD/EBITDA på 5x. Hvis ikke banken frigir dem fra sine covenants innen 30 juni 2017, vil denne finansielle covenanten være brutt nå i Q2. Selskapet ser at de må ta flere nedskrivinger når Q2 rapporten leveres. De har startet diskusjoner med sine lånegivere og kunder for å komme til en finansiell løsning.

NHY: Eksporttall fra Kina viser en økning i aluminiumseksporten fra 430k tonn i april til 460k tonn i mai. Dette er det nest høyeste volumet eksportert fra Kina noensinne. Hittil i 2017 er eksporten opp 3% på årsbasis til 1,95m tonn. Aluminiumsprisene i år er opp 13% hos LME, mer enn både kobber og bly, mens både nikkel, sink og tinn er ned. Oppsving i pris har kommet etter at Kina annonserte at de ønsket å stenge en del aluminiumsverk for å bedre luftkvaliteten (en del smelteverk går på kull). Prisen har steget så mye at tilbudet har begynt å løpe fra etterspørselen i Kina. Goldman Sachs venter en snittpris i 2017 på $1942/tonn, i 2018 $1950/tonn og $1800 i 2019. De mener at boligveksten i Kina er det som støtte aluminiumsetterspørselen mest. Fortsett et negativt datapunkt for NHY som allerede har negativ nyhetsstrøm med Qatar.

VALUTA: Torsdagen bygger seg opp til å bli en spennende dag i finansmarkedet. På ECB møte (kl13:45 CET) er konsensus uendret rente, men økende spenning på tidsaksen i forholdet rundt stimulipakker. Forbedrede makrotall har løftet EUR og forventninger om økt nedtrapping. I UK er det valg og til tross for stor ledelse til May, har forspranget krympet. Spenningen til om de må forlate Nr 10 er reell. GBPUSD handler 1.2970 med EURBP 0,8685og GBPNOK 11,02. I USA skal Comey vitne for kongressen. Trump kan bli satt i en vanskelig situasjon om Comey kommer med avsløringer. USD sideveis siden i går, 1.1265 med Index 96,60. De amerikanske børser endte onsdagen i positivt terreng. I Østen har vi en blandet børsdag uten store utslag. YEN holder på siste tids styrkelse. Børs, uro og safe haven er fortsatt fokus. Metaller stiger på morgenkvisten, utslagene er dog begrensede. Aluminium igjen over 1.900 USDt, mens Gull handler 1.290 USD/oz. Gode industriproduksjonstall her hjemme på morgenkvisten viser en økning på 1,6 prosent, langt over konsensus. Det er nok et positivt makrotall fra kongeriket. Olje dro kronekursen lavere i går og appetitten for vår valuta ser ut til å være på lavmål. EURNOK åpner torsdagen 9.55 med USDNOK 8,4725 og SEKNOK 0,9770. I morgen kommer inflasjonstall. 13 juni kommer rapport fra Regional nettverk til Norges Bank og med siste tids makro kan det ligge til rette for en god rapport, noe som igjen Norges Bank ofte viser til i sin rentebeslutning som kommer 22 juni

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg