Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $45,90 -2,13% siden igår samme tid og +0,66% fra da Oslo Børs stengte. API lagertall viste et fall i råoljelagrene på 2,7m fat mot ventet 2,1m fat. Importen falt med 978k fpd. Bensinlagrene viste en vekst på 346k fat mot ventet vekst på 443k fat. Destillatlagrene viste en vekst på 1,8m fat mot ventet vekst på 465k fat. Bedre enn ventet lagertall, men markedet er i en negativ periode der man mener at OPEC kuttene ikke er nok.

MODELLPORTEFØLJE: Vi tok i går ut Orkla fra vår modellportefølje. Orkla har den siste tiden hatt en sterk utvikling og aksjen handler nå på en forward konsensus EV/EBIT på 22,16 mot snittet for peers på 18,59x. Ser vi på våre estimater prises selskapet til en forward EV/EBIT på 18,72x. Snittkursmålet ligger på NOK 85. Vi ligger nå med 35% cash og velger å se ann markedet før eventuelt nye muligheter åpner seg. I porteføljen nå har vi DNO, KID, EPR og KOG. Avkastningen i år har vært på 7,34% mot OSEBX på 2,95%. i 2016 hadde vi en avkastning på 30,94% mot Oslo Børs på 13,44%.

EVRY: Bokbyggingen i EVRY er nå fullført. Kursen ble satt til NOK 31/aksje, nederst i kvotert range. Det skal utstedes 103,2m nye aksjer, og selskapet kommer til å ha totalt 370,5m aksjer. Selskapet har da hentet inn NOK 3,2mrd i ferske penger og priser nå selskapet til NOK 11 485,5m.

SKBN: Banken avholder kapitalmarkedsdag i dag. I presentasjonen fokuserer de på hovedsakelig to ting, Skandiabankens fornøyde kunder og nye produkter. De mener at selskaper med et bra rykte ofte outperformer indeksen. De referer også til 2019 målene sine om en ROE på 14%, utbytte på opptil 30%, kapitaldekning 13,5%, en utlånsvekst å >10% og en operasjonell effektivitet på <35%. De har pt en ROE på 13,7%, inget utbytte, kapitaldekning på 14,5%, utlånsvekst på 16,4% og en effektivitet på 43,1%. Selskapet prises nå til en NTM P/B på 1,49x mot DNB på 1,10x og snittet på 1,01x. De leverer en sterkere ROE enn DNB (9,4%) og snittet på 10,85% så vi skal se en høyere prising på egenkapitalen enn konkurrentene. Spørsmålet blir da alltid, hvor høy skal premien være.

VALUTA: Amerikanske renter forsetter i positivt momentum og trekker USD med seg. Vi har Index på 97,42 og EURUSD 1.1130. Amerikanske børser falt noe tilbake uten store nyheter så gevinst sikring kan godt være hovedtema. GBP faller tilbake med Carney sine uttalelser om ønsket lav rente i tiden som kommer. GBPUSD 1.2625 med EURGBP 0,8810 og GBPNOK1 10,8050. May taler senere i dag.

Sterkere USD slår negativt på metallpriser, aluminium på 1.885 USDt. I Østen faller de flest store børsene, Sydney tar av mest, 1,48 prosent. Den negative dagen skyldes hovedsakelig på MSCI tar inn innlands Kina i sin Index. (https://en.wikipedia.org/wiki/MSCI_World). Negativ utvikling i oljeprisen sender krona lavere og vi handler mot den svake siden av siste tids rangebilde. EURNOK 9,5130 med USDNOK 8,5480 og SEKNOK 0,9725. Morgensdagens rentemøte blir spennende, renter forventes holdt uendret men en heving av rentebanen er sannsynlig etter siste tids makro og Regionalt Nettverks positive tilbakemelding.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.