Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $44,80 -2,40% siden igår samme tid og -2,88% fra da Oslo Børs stengte. I går fikk vi EIA lagertall. Råoljelagrene viste et fall på 2,45m fat mot API som viste fall på 2,7m fat. Bensinslagrene falt med 578k fat mot API som viste veskt på 346k fat. Destillatlagrene viste vekst på 1,1m fat mot API som viste vekst på 1,8m fat. Overall bedre tall enn API viste, men markedet er fortsatt negativt. Iran uttalte at OPEc vurderer dypere kutt, men dette ble senere på kvelden avkreftet. Olje fortsatte ferden sørover. Barclays kutter sitt oljepristarget for 2017 fra $56 til $52 og 2018 fra $67 til $57. For 2019 opprettholder de sitt target på $60.

Nye Kursmål: Deutsche Bank hever kursmålet på NHY fra NOK 47 til NOK 49. Barclays kutter kursmålet på AKERBP til NOK 140 fra NOK 155. Dette kommer nok da de også kuttet oljeprisanslaget sitt (se over).

FAR/DESSC/SOLSTAD: Det nye selskapet kommer til kommer til å ha første handelssdag i dag under navnet Solstad Farstad. 202m av de nye aksjene blir ikke utstedt før 26. juni så ingen «konto-til-konto» transaksjoner eller transaksjoner med oppgjør før 26. juni vil være tillatt.

VALUTA: Renter i USA falt tilbake på minsket tro på flere rente oppjusteringer, USD fulgte samme vei og falt tilbake. USD Index på 97,15 med EURUSD på 1.1175. Et mer blandet børsbilde der Nasdaq steg, mens de andre Indexene falt noe tilbake. Jobbtall i dag 14:30. Europabildet er sideveis til uendret, børsene falt noe tilbake i går, men små utslag i valuta. Metaller har så langt ikke handlet med svakere USD, Aluminium på 1.870USDt og Sink 2.642USDt. I Østen stiger Sydney, Hang Seng og Shanghai, mens Nikkei er i rødt. YEN uendret rundt 111 mot USD. I New Zealand ble rentene holde uendret og bidro til styrket valuta, 0,7260 mot USD. AUD handler 0,7560. Rentemøte i Norges Bank i dag, vi har svaret på renter og rentebanen kl 10.00. Konsensus er uendret rente, mens et mer blandet bilde på forventingene til rentebanen. Pengepolitisk rapport kommer også i dag og vi gi føringer på sentralbankens syn på tiden som kommer. Makrobildet er tiltagende og rapporten fra Regionalt nettverk tilsvarende positiv. Den fallende oljeprisen slår negativ på krona, men utslagene er mindre enn man kanskje skulle forvente. EURNOK 9,5250 med USDNOK 8,5230 og GBPNOK 10,8050.

EURNOK siste året

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg