Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $45,31 +1,14% siden igår samme tid og uendret fra da Oslo Børs stengte. Oljeprisen litt oppover, men ligger ann til å ha sitt verste H1 på 20 år. Oljen har falt 20% i år på tross av OPEC sine kutt. Markedet tviler på at OPEC klarer og vinne over skiferprodusentene. Mange analytikere peker på at flytende lagre har kraftig økt, men alle peker på at vi kommer til å se oljelagerfall videre. Med andre ord, «alle» mener at lagrene skal ned, men «ingen» føler at de empiriske bevisene de ser på tyder på det. Oljemarkedet fremover kommer til å leve i en verden der usikkerheten er stor og det fundamentale blir slengt veggimellom.

YAR: ABG Kutter kursmålet til NOK 360 fra NOK 380, men opprettholder kjøpsanbefaling. De mener at svakere nitrogenpriser i Q2’17 vil negativt påvirke earnings. De har kuttet sine estimater med 26%, og de har redusert EPS for 2017 og er 36% lavere enn konsensus på NOK 21/aksje. De er fortsatt positiv til aksjen på lengre sikt, men frykter svakhet over kvartalstall nå i sommer.

DNB: Bankene i USA passerte Feds stresstest med glans. Her i Norge har markedene falt kraftig, men med gårsdagens test kan vi få litt positivitet i finans her hjemme. DNB prises på PB 1,14x, med bokverdi per aksje på NOK 119,79. Vi mener at at norsk økonomi er positiv, noe vi så en «bekreftelse» på fra Norges Bank som flatet ut rentekurven ved å heve den korte rentebanen. De ønsket heller ikke å anbefale økning av motsyklisk kapitalbuffer, noe som er positivt for bankenes egenkapitalavkastning. Vi mener fortsatt at DNB bør ha en PB på 1,26x, da vi mener at egenkapitalavkastningen bør komme seg opp mot 5 års snitt på 12,16%. Med de bokverdiene selskapet har levert i Q1 gir det oss et kursmål på NOK 151/aksje. Aksjen handles nå nesten på samme kurs som da de leverte kvartalstall i april. En svak oljepris kan holde aksjen litt nede, men vi mener at hvis oljeprisen snur utover sommeren er DNB en aksje man skal ha på kartet. Kursmål NOK 151. KJØP

VALUTA: Amerikanske børser handlet sideveis uten nevneverdige utslag. USD handler 1.1170 mot EUR med en Index på 97,15. Amerikanske banker bestod FEDs stresstest i går aften etter børsslutt og kan være en positiv faktor i fredagens marked. Metaller falt noe tilbake torsdag, Aluminium på 1.870USDt og Sink 2.683 Usdt. Gull opp 0,45 prosent siden midnatt, 1.255USDo. UKs May møter EU ledere i dag, Brexit er toppick. GBPUSD 1.2700 med EURGBP 0,8790. I Østen handler markedet uten store utslag, YEN 111,25 mot USD og 124,25 mot EUR. AUD og Kiwi holder på siste periodes positive utvikling, AUSDUSD 0,7560 og Kiwi 0,7280. Rentespread og positive makrotall er hovedtema. Norges Bank holdt som ventet renten uendret. En oppjustering av rentebanen i det korte bildet ga en positiv vind til Nok som styrket seg fra 9,52 nivået ned 9,43. NB antydet videre lav rente lengere slik de fleste sentralbanker antyder for tiden. Rentekurven fremstår således som flatere og mindre retningsgivende. Vi åpner fredagen med EURNOK 9,4780 med USDNOK 8,4875 og GBPNOK 10,7800. Fokus tilbake til oljepris

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.