Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $46,53 +1,11% siden igår samme tid og uendret fra da Oslo Børs stengte. I går fikk vi API lagertall. Råoljelagrene steg med 851k fat mot ventet vekst på 2,6m fat. Bensinlagrene steg med 1,4m fat mot ventet fall på 583k fat. Destillatene steg med 678k fat mot ventet vekst på 453k fat. Oljeimporten falt med 388k fpd til 8m fpd. Så egentlig svakere lagertall enn man kunne håpe på. Oljen stiger nå oppover da mange mener at oljens fall denne gangen begynner å ta slutt, samt at vi fikk en svekkelse i USD. Ser vi på grafen under ser vi at Brent i EURO har hatt en svakere utvikling enn Brent i USD. Dette er også en effekt som kan slå på oljeprisen fremover, en vedvarende svakere USD mot EUR, vil gi en boost til land som kjøper olje i andre valutaer og vil igjen dra etterspørselen opp da oljen blir billigere.

ENTRA: Selskapet selger Litteraturhuset til Fritt Ord. Transaksjonen skjer på en prising på NOK 160m for bygget. Dette er 23% over det selskapet har lagt til grunn i sine bokverdier, noe som i kroner og øre betyr en «gevinst» på NOK 30m. Det tilsvarer NOK 0,16/aksje eller 0,15% fra gårsdagens close.

HAVI: Selskapet får forlenget kontrakter for to skip med tre år og deretter opsjoner med Statoil. Positivt for selskapet at kontrakter blir forlenget i et eller tungt marked.

VALUTA: Draghi sendte Eurobørser sørover da han ble tolket til at stimuli-pakker kan reduseres mer i løpet av 2017. DAX ned 0,78 prosent mens CAC i Paris tok av 0,7 prosent. EUR styrket seg betraktelig. Amerikanske børser fikk i tillegg flere slag for baugen da IMF nedjusterte sine vektannslag for USA og uenighet rundt Trumps helsereform. Feds Yellen kom med lite nytt i sin tale. USD faller tilbake og handler 1.1375 mot EUR med en USD Index under 95. 1.1500 nivået EURUSD fremstår som neste viktige område og brudd her kan sende USD langt lavere (SE CHART). DOW ned 0,46 prosent i går mens Nasdaq tok av hele 1,61 prosent. CHF svekker seg med den positive EUR og handler over 1,09. Oppsving i Eurosonen vil kunne ta flow tilbake fra safe haven og inn i markedene. I Østen faller de fleste av børsene, Nikkei ned 0,5 prosent mens Shanghai tar av 0,2 prosent. YEN faller med børs , 112.10 mot USD og 127,45 mot EUR. Sentralbanken på New Zealand fremstod som hakwish på sitt møte og sendte Kiwi høyere, 0,7295 mot AUD. Renter og makro trekke også AUD mot oppsiden, 0,7610 mot USD. Krona litt offer for den positive EUR agendaen og uten nyheter svekket krona seg mot EUR hvor vi åpner onsdagen 9,5550. Den fallende USD er heller ikke godt nytt for eksportindustri som får betalt i USD. 8,3975 handles og langt lavere enn siste tid. Fredagens valuta salgstall fra NB ( 850M NOK pr dag i juni) forventes på samme nivå og hjelper neppe krona.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg