Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $49,46 +1,17% siden igår samme tid og +0,43% fra da Oslo Børs stengte. «BEAR TRAP»: et uttrykk som brukes ofte i finans der noen blir veldig negative til et asset og posisjonerer seg veldig short, som deretter da får posisjonen i fleisen da bevegelsen kommer motsatt vei, oppover. Man får da ofte en «short skvis», da flere som ligger short skal stenge sine posisjoner og de kommer inn i markedet som kjøpere. Flere mener at hedgefondene i USA beveger seg inn i der nå. Ser vi på en chart vi har snakket om før (se under) er brutto shortposisjoner på nesten det høyeste siden januar i fjor og perioden frem mot den. Ser vi på bensinfuturene er hedgefondforvaltere enda mer short enn tidligere. Ser vi på nettolongposisjoner i WTI oljen er vi snart på et nivå så er det laveste på flere år. Disse tallene er for uken som sluttet med 23 juni, og vi kommer nok til å se en positiv endring i de nye tallene som kommer ut i slutten av uken. Nå fikk vi riggtellingen fredag som var positiv for oljeprisen og fortsatt positivitet der (riggfall) vil nok være med på å smelle igjen bjørnefella rundt hedgefondforvalterne.

BAKKA: Oppdrettsselskapet kom med en trading update i dag for Q2’17. Totale volum for Q2 var på 18,4k tonn (HOG). Fôrsalget var på 17k tonn. Sammenligner vi med Q1 var farmingvolum høyere nå enn da (18,4 vs 13,16) og fôrsalg var litt lavere (17 vs 19,83). Laksprisen hadde en snitt på NOK 67,25 eller DKK 56,04 i Q1 mot Q2 på NOK 68,56 eller DKK 54,41. Ser vi på resultatet til Bakka i Q1 på Farming ser vi at deres EBIT/kg endte på DKK 28,37. De har levert laksepriser som er ca 2% over det vi estimerte for Q1. Vi venter omsetning på Farming i Q2 DKK 1022m og en EBIT på DKK 500m. Farming Operasjonell EBIT har i snitt de siste par årene vært 2,75% høyere enn Operasjonell EBIT på gruppenivå. Legger vi de samme tallene til grunn gir det oss en total operasjonell EBIT på DKK 486,61m eller NOK 613m. Markedet venter i snitt DKK 375,38m med en range på DKK 422m til DKK 336m. Vi ligger da 29% over konsensus i forkant av disse tallene. Vi venter en positiv dag for aksjen basert på disse tallene.

VALUTA: USD styrket seg i går med børs og renter og tok igjen noe av tapt terreng. EURUSD 1.1370 med Index 96,05. Dow satt igjen ny rekord, men endte dagen noe lavere. USD 2Y på 1.414 mens 30Y handler 2,864. Stengt i USA i dag for nasjonaldags feiring. Euro sonen fortsetter å levere gode tall og troen på fremtiden stiger anført av en fremoverlent Fransk president. Spenning rettes mot sentralbanker og deres signaler. I Sverige er det rentemøte i dag KL 09,30, det forventes signaler om justeringer av rentebanen og kanskje noe ord om stimuli pakkene EURSEK 9,6490 med SEKNOK 0,9860. I Østen har vi en mer blandet børs dag, Nikkei og Shanghai ned mens Sydney opp hele 1.7 prosent. Sentralbanken i Australia holdt renten uendret på 1,5 prosent, AUD handler noe lavere, 0,7610 mot USD. Krona handlet noe sterke med oljeprisen mandag og backet av gode arbeidstall og makro generelt kan det oppleves som et «lag» mellom det underliggende og den handlede verdi. EURNOK 9,5050 med USDNOK 8,3800