Morgenkommentar 6Jul 2017


Fallet i oljeprisen torsdag aften kan i mangel av makro nyheter synes å være en korreksjon på siste periodes utvikling

Brent handler 48,20USDb etter en tur fra 49,85 til 47,80 under gårsdagen. Qatar og nabokranglen er så langt ikke løst, hovedfokus er dog

mot antall rigger, oljelagertall og produksjonstall.

Fed og prapport fra deres siste møte viste en viss uenighet også her, som hos sine Europeiske motparter, rundt nedtrapping av

stimulipakker. Amerikanske børser endte blandet, Nasdaq la på seg 0,67 prosent mens R2000 tok av 0,35 prosent.

I Eurosonen forsetter utviklingen med positive tone, gode makrotall og forventings indekser stiger. Eurobørsene endte opp, dog ikke mye

Markedene kan synes å være på vei inn i en «vent på nyheter» fra sentralbanekne modus.

I Østen har vi ett mer nagativt børtsbilde hvor de fleste indekser ender i negativt terreng men også her er utslagene små

Den noe sterkere USD påvirker metaller og råvarer negativt, Aluminium ned 0,3 prosent siden i går mens Bly tar av 0,8 prosent

Gull handler 1.224USDo og sålangt lite påvirket av siste dagers USA-Nord-Korea uro.

I valutaverden ser vi små utslag siden i går. USD noe sterkere på Index 96,05 med EURUSD på 1.1340 . GBP handler 1.2950 mot USD og 0,8755 mot EUR

Safe haven valutaene YEN og CHF handler 113,10 mot USD og 1.0945 mot EUR, også her ser vi liten påvirkning av uroen rundt Nord-Korea

NOK svekkert seg med fallende oljepris, vi åpner torsdagen 9,5200 mot EUR og 8.3970 mot USD.

Ett fall i boligprisene er neppe utslagsgivende for kroneverdien, fokus mot oljepris og inflasjonstall som kommer mandag.

Med vennlig hilsen/Kind Regards

Global Assets and Trading AS

Parkveien 53 B

0256 Oslo

Norway

www.globalassets.no

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg