Morgenkommentar


Amerikanske arbeidstall kom inn lavere en konsensus, det ble skapt 158k nye plasser i privat sektor mot forventet 185k

Jobbless clamis, samme sektor, viste videre en økning til 248k. Tredje uken med økende antall personer som melder seg arbeidsløse.

De amerikanske børser falt tilbake, Dow ned 0,74 prosent mens Russel2000 tok av hele 1,4 prosent. Renter falt tilbake, økt spekulasjon om FEDs neste

rente justering da arbeistall har vært ledende i FEDs friskmelding av USA. USD svekker seg og vi ser Index på 95,75 med EURUSD på 1.1415

Det ble en heller volatil dag i oljemarkedet. Trekket i oljelagerene var langt over konsensus og API meldte om trekk på 5.764m fat som

var langt over forevntningene på 2.283m fat. Brent ble handlet over 49USDb før vi falt tilbake til 47,5USDb på tall som viser økt prosuksjon i

så vel USA som innen OPEC. Brent handler 47,60USDb mens WTI omsettes på 45,00 USDb

I Eurosonen forsetter spekulasjonen, nå også underbygd av siste rapport fra ECB møtet, om når nedtrappingen av stimuli vil starte

Euro renter opp, børser ned og EUR styrker seg i de fleste kryss. EUR index på 92,00, høyeste nivå siste året.

I Østen faller også børsene, Nikkei ned 0,27 prosennt og Sydney tar av 0,96 prosent. USA-Nord Korea er hoved tema.

YEN handler noe svakere, 113,75 mot USD mens AUD og Kiwi uendret.

En spørrerunde fra Reuters viser at makredet har tro på sterkere valuta for SEK og NOK. I handel svekker valutaene i tråd med den styrkede

EUR og vi ser Nok spesielt under press, EURNOK på 9,5475 med USDNOK 8,3630 Fokus i korte bildet blir mot olje mens legger ut på tidsaksen vil

makrobildet kunne påvirke mer. Inflasjons tall her hjemme kommer mandag.

Vi tar md at det er G20 møte i helgen og at det er snakke om nytt toppledermøte Usa-Kina den 19 Juli

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.