Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $46,91 -1,32% siden fredag samme tid og +1,23% fra da Oslo Børs stengte. Vi har diskutert over lengre tid på hvilket nivå skiferoljeprodusenter i USA trenger for å gå over cash flow break even. Nå kommer CEO av Continental Resources, en stor produsent i North Dakota og Oklahoma, ut og sier at oljeprisen må være over $50/fat for å være lønnsom. Ser vi på regnskapene og bunnlinja (ikke kontantstrøm) til 15 utvalgte oljeselskaper og hvordan oljeprisen har utviklet seg, har ingen av de vært i pluss siden oljen var på $100/fat. De har nok jobbet på spreng for å forbedre seg og efffektivisere, men en liten baktanke før man snakker for mye om hvor lav oljepris de trenger for å overleve. Bunnlinjen har sakte, men sikkert forbedret seg siden bunnen (Q3’15). Nå som oljeprisen er lavere i Q2 enn i Q1, vil det bli spennende å se hvor effektive de har klart å bli og om hvor mye denne oljeprisutviklingen slår på regnskapene.

NHY/ORK: Hydro kjøper Orkla sin halvdel i Sapa. Sapa verdivurderes til en EV på NOK 27mrd. Dette priser Sapa til tilsvarende det analytikere har priset den til. Dagens transaksjon medfører en gevinst for Orkla på rundt NOK 5mrd. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på NOK 5/aksje. Vi mener dette i det lange løp er positivt for begge parter, men for dagens kursutvikling vil vi nok se mer positivitet i Orkal enn Hydro. Dette var en av to utfall markedet har ventet på, det andre var børsnotering av Sapa. Med at Orkla videre fokuserer på BCG, vil nok markedet fortsette å kjøpe storyen til Orkla. Positivt med utbytte. En NOK 5mrd gevinst tilsvarer NOK 4,91/aksje eller 5,83% fra fredagens close.

VALUTA: G20 ga som ventet lite nytt på bordet. Siste tids geopolitiske uenighet er status quo uten at det på noen måte bekymrer markedet. Gull handler lavere og synliggjør mangler på bekymring, 1.210USDoz. Amerikanske børser endte siste uke opp etter positive makro. USD handler uendret, 1.1405 mot EUR og med en Index på 95,76. Eurosonen fortsetter med positiv undertone. EURGBP 0,8840 og EURYEN 130,20 og EURCHF 1.0990. I Østen har vi en positiv børsdag, Nikkei opp 0,8 mens Sydney er opp 0,3 prosent. YEN handler lavere med flow ute av safe haven 114,15 mot USD. AUD og Kiwi handler 0,7610 og 0,7280 mot USD, råvarer noe lavere priset tiltross for svak USD. Inflasjonstall her hjemme kom kl 0800 og viser YY 1,6 på kjerne mot konsensus 1,4. Chart under viser utviklingen pr 12 mnd. Tallene isolert sett bør ikke påvirke renter eller valuta nevneverdig. Krona handler 9,4925 mot EUR med USDNOK 8,3175. Fokus i dag mot olje.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg