Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $48,41 +1,66% siden igår samme tid og +0,17% fra da Oslo Børs stengte. Goldman Sachs er ute og melder at skiferoljeproduksjonen nå har en break even på $45/fat for WTI oljen og de ser deretter en WTI range på $45-55. Brenten handler nå på en 1,05x til WTI, legger vi dette til grunn er rangen på brenten på $47,25-57,75/fat.

EPR: Europris leverte kvartalstall idag. Omsetning kom på NOK 1406m mot ventet NOK 1372m. Justert EBIT kom på NOK 183,8m mot ventet NOK 173,57m. Bunnlinja endte på NOK 128,98m mot ventet NOK 125,13m, altså en beat på 3,07% vs konsensus. Omsetningen for gruppen økte med 12,7% å-o-å og like for like vekst var på 5,7%. Markedet var ned like for like 0,5%, så en beat på 6,2% sammenlignet med markedet. For halvåret ble tallene som følger, Omsetning: NOK 2516m mot NOK 2264m i fjor, EBIT 197,7m mot 210,3m i fjor, Bunnlinje på NOK 128m mot 135,5m i fjor. For disse retailselskapene er sesongvariasjon ekstremt viktig for å få turnover på varene. Europris peker på en bra påskeperiode som mye av grunnen til et godt kvartal. Ser vi på justert EBIT i fjor stod H1 for 35,5% av selskapets årsresultat. Legger vi til dette forholdstallet for i år bør bunnlinjen for 2017 ende på NOK 556,9m. Ser vi på omsetningsvekst (12,7%) og bruttomarginen (42,9%), bør selskapet få en bruttofortjeneste i 2017 på NOK 2464,34m. Legger vi til at EBIT for Q2 tilsvarte 30,5% av bruttofortjenesten får vi en EBIT for 2017 på NOK 751,62m. XXL, Orkla og KID prises p.t. til en EV/EBIT på 16,63x. Noe som gir EPR en EV på mellom NOK 9259-12499m. Med en NIBD på NOK 2491,2m Gir det oss en markedsverdi på NOK 6767,8-10008,24m eller NOK 40,53-59,94/aksje. Vi mener at sannsynligheten at aksjen skal prises på en EV/EBIT på det nivå ikke skjer med det første. Legger vi til en prising der selskapet er nå på 13,20x, gir det oss en aksjekurs mellom NOK 29,11-44,50/aksje. Vi tror multippelen skal litt opp da de viser til fortsatt vekst og PE fondet har solgt seg ut. Vi opprettholder vårt kursmål på NOK 44/aksje og venter positiv kursutvikling i dag.

ORK: Selskapet leverte kvartalstall i dag. Omsetningen kom på NOK 9 771m mot ventet NOK 9 742m. Justert EBIT kom på NOK 1 025m mot ventet NOK 1 008m. Bunnlinja endte på NOK 1 055m mot ventet NOK 1 118m. Tallene var relativt in line med hva markedet ventet. Selskapet leverer en BCG vekst på 1,1% i H1. Tall som vi ikke mener kommer til å påvirke markedet. Hvis noe litt på nedisiden da Orkal Foods leverte en justert EBIT som var 9% under konsensus.

MHG: Selskapet leverte en trading update. De leverte en Operasjonell EBIT på €196m mot konsensus på €196m. EBIT/kg i Norge var på €2,5 mot konsensus på €2,33. Slaktevolum var på 79k tonn mot ventet 83k tonn. NIBD på €550m mot ventet €570m. Leverte tall helt in line med hva konsensus venter da litt lavere volum ble nøytralisert med bedre marginer. Venter heller få revideringer etter disse tallene.

AKERBP: Oljeselskapet leverte kvartalstall idag. Omsetning kom på $595m mot ventet $586m. EBITDA på $395m mot ventet $403m. Bunnlinje på $60m mot ventet $62,3. De guider en output kost i 2017 på $10/fat mot tidligere guidet $11/fat. De guider også et volum på 135k-140k fpd mot tidligere guidet 128-135k fpd. De melder om utbytte på $0,185/aksje mot ventet $0,19/aksje. Vi venter en positiv dag da selskapet leverer relativt in line, men øker produksjonsguidance og kutter kostguidance. Vi venter en oppgang på 3% eller mer i dag.

VALUTA: Det er lite med nyheter på den amerikanske senen, siste tids utvikling fortsetter. Makro bilde stort sett uendret, inflasjons tall kom inn noe lavere enn konsensus. Børsene endrer torsdagen svakt i pluss mens USD forstetter å være under press. USD Index på 95,50 med EURUSD på 1.1410. Inflasjonstallene for de største Euro landene kom inn på konsensus i går. I Østen ser vi ett mer blandet børsbilde, Nikkei og Sydney opp mens Shanghai svakt i minus.

YEN handler 113,35 mot USD og 129,35 mot EUR. Metaller handler høyere, svak USD og økte forventinger om global vekst trekker opp. Aluminium på 1.928USDt og Platinum på 857USDt. AUD og Kiwi fortsetter positiv utvikling 0,7745 og 0,7325 mot USD styrt av råvarer, rente og positiv børs. Krona styrket seg med oljeprisen og positiv børs. Makro, renter og økt tro på Norsk økonomi trekker alt i retning av sterkere NOK. Fokus i korte bildet er oljeprisen. Vi tar med at handlesbalansen for Norge kom inn kl 0800 og viser ett underskudd ca 750m NOK

Økt eksport matcher ikke økt import å vi får således et fall i balansen. Tallet er isolert sett ikke kronesensitivt.