Morgenkommentar


Oljeprisen handler mot oppsiden etter en litt voltail dag fredag. Økt etterspørsel fra Kina og lavere produksjon i USA

trekker prisen over 49USDb Brent mens WTI handler 46,65 USDb.

Amerikanske børser endte uken opp og siste tid positive undertone opprettholdes. DOW ender opp 0,39 prsoent og slutter rett under

All timne high noteringen på 21.681,53 Det samme bildet for de andre indeksene. Det er forventinger til Trump og hans administrasjon om at de

vil levere skattereform, lavere helsekostnader og minkede regulative forordninger samt den fallende inflasjonen som trekker markedet oppover.

Inflasjonen er ett vikitg parameter for FED og dagens bilde kan minske troen på høyere renter. Renter faller noe tilbake og vi ser US30Y på 2.92 og US2Y på 1,360.

TELENOR; leverer tall for 2 kvartal og vi ser en økning i EBITA på 12 prosent mot tilsavrende periode i 2016. Marginen er opp 40 prosent i samme periode og

driftsinntekter stiger fra 30,9 til 31,5 milliarder kroner. Tallene er høyere enn konsensus. Overskudd på 634 millioner er høyere enn konsnsus men langt lavere enn

overskuddet på 1.8 milliarder i tilsvarende periode 2016. Telenor melder også om tilbakekjøps program av egne aksjer på inntil 30 millioner aksjer

I Europa er torsdagens rentemøte i ECB høydepunktet denne uken. Spenningen er ikke til om renter endres men om det kommer signaler rundt nedtrappingen av

stimulipakker . EUR har handlet sterkere på forventinger rundt nedtrapping og derav høyere renter.

I Østen åpnet uken med ett blandet børsbilde, Nikkei svakt opp mens Shanghai og Sydney handler lavere.

USD handler lavere med renter, 1.1465 mot EUR og vi har en index på 95,00. YEN styrkes noe mot USD 112,65 men faller tilbake mot EUR, 129,05

Metaller handler høyere med den fallende USD, Aluminium på 1.933 USDt og Sink 2.824 USDt. Gull omsettes 1.230 USDo

Høyere olje og mer fokus rundt det underliggende i norsk økonomi har styrket NOK. EURNOK 9,3910 md USDNOK 8,2000og SEKNOK 0,9850

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.