Morgenkommentar


Oljeprisen handlet en periode over 50 USD fatet (Brent) i går, drevet av lavere lagertall og den økte

etterspørselen. Mandagens (24/7) møte mellom oljeprodusenter, OPEC og Non OPEC bidro til at en del aktører gikk

ut av fiansielle posisjoner og markedet falt noe tilbake. Det er ellers lite med nyheter. Brent handlerr 49,35 USDb med WTI 46,94 USDb

Det amerikanske markedet handlet sideveis i går uten markante makro eller selskaps nyheter. DOW svakt i minus mens Nasdaq og R2000 tilsvarende positive

Renter faller noe tilbake og bidrar sammen med markedes venting på skattereform og helsereform til en svakere USD

Index nede 94,05 med EURUSD 1,1640. Møtet mellom Kina og USA rundt handel og felles samarbeid ble avsluttet uten en felles statement.

ECB og Draghi leverte lite nytt på sitt rentemøte og holdt renter og stimulipakker uendret. Ordlyden var også lik siste møte så markedet oppfattet han dowish.

I EU som så mange andre steder er inflasjon en bekymring og ECB kjøper seg mer tid før de iverksetter nedtrapping.

Europeiske børser ender torsdagen svakt negativt men utslagene er små. EUR styrket seg på Draghi og EUR Index opp til 93,25

I Østen ser vi samme børsbilde, negativ tall, men små utslag. YEN noe sterkere, 111,80 mot USD mens AUD gir fra seg noe av siste tids positve kursoppgang

0,7910 mens Kiwi fortsetter sine gode utvikling, 07435 mot USD.

Metaller omsettes høyere fredag, etterspøsel og USD er hoved tema. Aluminium på 1.924 USD med Gull stiger til 1.245USDo

XXL leverte tall på morgenkvisten. Tallene kom inn under forventingene. EBITDA på 211 millioner ned fra 222 millioner tilsavrende periode 2016

Omsettningen økte fra 1,9Y til 2,05Y, markedet hadde ventet 2,18Y Driftsresultatet er på 172 millioner, ca 30 millioner lavere enn ventet.

Olso børs hadde en posiv dag og endte opp torsdag. OSEBX sluttet 734,09 opp 0,8 prosent. OBX var opp 0,94 prosent til 661,09

Krona handlet mye av dagen på nivåer rundt 9,28 mot EUR, lavere oljepris samt generelt kjøp av EUR sendte kursen høyere, dvs svakere NOK

Vi åpner fredagen 9,3575 EURNOK mend USSDNOK 8,0340. Fokus på olje

Disclamier

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg