Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $53,91/fat +1,30% siden igår samme tid og uendret siden Oslo Børs stengte. API oljelagertall kom i går kveld. Vi hadde en call om at oljelagertallene ville være flate til stigende og at bensinlagrene og destillatlagrene ville falle. Dette var riktig. Oljelagrene steg med 2,8m fat mot ventet 4 m fat. Bensinlagrene falt med 2,5m fat mot ventet fall på 5m fat. Destillatene falt med 600k mot ventet fall på 3,1m fat. Olje som ble raffinert falt med 2,1m fpd grunnet Harvey. Oljeprisen holder seg rundt $54/fat og bensinprisen holder seg rundt $167/gallon.

AKSJER: Det amerikanske aksjemarkedet fikk seg en oppsving i går kveld etter at Trump og Demokratene ble enige om en bipartisan avtale om å øke gjeldstaket til 15. desember. Dette var uventet fra Republikansk side. Finansminister Mnuchin ønsket en lengre avtale. Markedet ser positivt på at man blir enige over midtgangen i det politiske skillet.

SDRL: Seadrill og hedgefondet Centerbridge Partners er i samtaler med obligasjonseierne rudnt en gjeldsstruktureringsplan bare dager før en mulig konkurs. Det forslaget som sies ligger på bordet er at Centerbridge skal få betydelige eierandeler i Seadrill mot et lån på $1mrd. Fredriksen vil forbli største aksjonær, mens eksisterende aksjonærer nesten blir vasket ut. Obligasjoneseierne er invitert til i bli med i lånet i bytte mot Seadrill aksjer. Her blir det en reell utvanning.

NHY: Chinalco vil fullt ut implementere myndighetenes ordre om å kutte aluminium og aluminakapasitet i vintersesongen. Myndighetene har beordret kutt på over 30% aluminium og rundt 30% alumina i mars for fabrikker rundt Beijing-Tainjin-Heibei regionen. Vi ser dette som positivt for aluminiumsprisen i vintern.

VALUTA: Dagens store happening er ECB møtet, utfallet av møtet slippes KL 13,45 med påfølgende pressebrief 14,30. Det store spørsmålet er selvsagt om siste periodes positive makro vil materialisere seg i nedskalering av stimulipakker og justering av renter og rentebanen. EUR har handlet sterkere i de fleste kryss over sommeren og med signaler fra ECB om endring vil kunne sende EUR videre mot oppsiden. EURUSD 1.1925 med EUR Index stiger, se chart under. Amerikanske markedet med positiv undertone uten de store endringer, vær og Nord Korea hovedfokus. USD Index 92,20 med lavere renter på gjeldstak avtale. US 2Y Yield 1,298 og 30Y Yield på 2,71 begge ned runde 0,55 prosent noe som vil kunne sette press på USD. I Sverige er det også rentemøte hos Riksbanken, konsensus er uendret rente på -0,5 prosent så alle signaler utover dette vil kunne flytte SEK. EURSEK 9,5030 og SEKNOK 0,9775. I Østen en blandet børsdag, Nkkei opp mens Kina faller noe tilbake. YEN handler 109,10 mot USD og 130,00 mot EUR. AUD handlet over viktige 0,800 mot USD men falt noe tilbake på svakere enn ventede makrotall. Krona noe svakere tiltross for høyere oljepris, 9,2900 EURNOK med USDNOK 7,7950 og GBPNOK 10,1600 Valg og inflasjonstall mandag, referat til NB fra regional nettverk tirsdag, i neste uke er det rom for markedsutslag.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.